Menu Đóng

Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Tại Đắk Lắk 2023

Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Tại Đắk Lắk 2023

Khuyến mãi báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel tại Đắk Lắk 2023 cam kết chính hãng giá rẻ nhất thị trường.

Bảng báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel tại Đắk Lắk 2023 chính hãng hỗ trợ nhanh nhất thủ tục hồ sơ đơn giản.

Với khách hàng là công ty/ doanh nghiệp/ cơ quan/ tổ chức sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số ký bằng USB Token:

Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Tại Đắk Lắk 2023
Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Tại Đắk Lắk 2023

Khuyến mãi báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel Đắk Lắk mới nhất 2023:

 1. Gói đăng ký 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 467.000Đ -> Giá chỉ: 1.359.000Đ;
 2. Gói đăng ký 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 833.000Đ -> Giá chỉ 1.908.000Đ;
 3. Gói đăng ký 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 1.099.000Đ -> Giá chỉ còn 2.010.000Đ.
Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Đắk Lắk
Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Đắk Lắk.

Chương trình gia hạn chữ ký số Viettel tại Đắk Lắk:

 • Gia hạn gói 1 năm -> sử dụng trong 12 tháng -> Giá chỉ 957.000Đ;
 • Gia hạn gói 2 năm -> sử dụng trong 24 tháng  -> Giá chỉ 1.533.000Đ;
 • Gia hạn gói 3 năm -> sử dụng trong 36 tháng -> Giá chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cả phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. Có thể tham khảo bảng báo giá combo Viettel CA và vBHXH đăng ký mới.

Các gói dịch vụ combo Viettel CA và vBHXH được tính theo số lượng người lao động được kê khai trên phần mềm vBHXH.

Báo giá combo Viettel CA và vBHXH tại Đắk Lắk
Báo giá combo Viettel CA và vBHXH tại Đắk Lắk.

Với khách hàng đã sử dụng các gói combo vBHXH và Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá giá các gói gia hạn combo.

Báo giá gia hạn combo Viettel CA và vBHXH tại Đắk Lắk
Báo giá gia hạn combo Viettel CA và vBHXH tại Đắk Lắk.

Trường hợp đối tượng khách hàng là cá nhân trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Sử dụng dịch vụ chữ ký số để ký dịch vụ công kho bạc.

Báo giá chữ ký Viettel ký kho bạc tại Đắk Lắk
Báo giá chữ ký Viettel ký kho bạc tại Đắk Lắk.

Ưu đãi báo giá chữ ký Viettel ký dịch vụ công kho bạc Đắk Lắk:

 1. Gói sử dụng 12 tháng: giá 1.320.000Đ;
 2. Gói sử dụng 24 tháng: giá 1.760.000Đ;
 3. Gói sử dụng 36 tháng: giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng đã dùng dịch vụ chữ ký số Viettel ký kho bạc hết hạn. Có thể đăng ký gia hạn theo các gói.

Báo giá gia hạn chữ ký Viettel ký kho bạc tại Đắk Lắk
Báo giá gia hạn chữ ký Viettel ký kho bạc tại Đắk Lắk.

Bảng báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel tại Đắk Lắk ký kho bạc gia hạn:

 • Gói gia hạn token Viettel ký kho bạc 1 năm: -> Giá 1.190.000Đ;
 • Gói gia hạn token Viettel ký kho bạc 2 năm: -> Giá 1.630.000Đ;
 • Gói gia hạn token Viettel ký kho bạc 3 năm: -> Giá 2.070.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng công ty sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử Viettel. Có nhu cầu dùng chữ ký số HSM server để ký hóa đơn điện tử.

Báo giá dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Đắk Lắk
Báo giá dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Đắk Lắk.

Bảng báo giá ưu đãi chữ ký số HSM Viettel Đắk Lắk ký hóa đơn điện tử:

 1. Gói 15 tháng: phí dịch vụ 550.000Đ;
 2. Gói 24 tháng; phí dịch vụ 880.000Đ;
 3. Gói 36 tháng: phí dịch vụ 1.650.000Đ.

Khách hàng đã dùng dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử đã hết hạn. -> Sẽ áp dụng bảng báo giá gia hạn sau:

Báo giá gia hạn dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Đắk Lắk
Báo giá gia hạn dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel Đắk Lắk.

Khuyến mãi gia hạn chữ ksy số HSM tại Đắk Lắk ký hóa đơn điện tử:

 • Phí gia hạn chữ ký số HSM 1 năm: giảm 10% -> Giá thực thu chỉ: 792.000Đ;
 • Phí gia hạn chữ ký số HSM 2 năm: giảm 20% -> Giá thực thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Phí gia hạn chữ ký số HSM 3 năm: giảm 30% -> Giá thực thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH đã hết hạn mà không dùng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA. Thì giá gia hạn phần mềm vBHXH Viettel như thế nào?

Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá gia hạn vBHXH Viettel đa dạng các gói cước.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là gì?

Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử, có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số: chữ ký điện tửu là thông tin đi kèm theo dữ liệu… nhằm mục đích xã định người chủ của dữ liệu đó.

Chữ ký số khóa công khai ( hay hạ tầng khóa công khai ) là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai – bí mật. Qua đó có thể ký văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật.

Khóa công khai thường được phân phối thông qua chứng thực khóa công khai. Quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình: tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký.

Gia hạn chữ ký số Viettel là gì?

Quý khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số, thường theo các gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Sau khi hết thời gian các gói đã đăng ký ban đầu. -> Để tiếp tục sử dụng dịch vụ khách hàng phải đăng ký gia hạn.

Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số Viettel muốn đăng ký tài khoản kê khai hải quan thì đăng ký như thế nào?

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tài khoản kê khai hải quan. Chỉ cần gọi số tổng đài hỗ trợ khách hàng đầu số 18008000 miễn phí để được ultraview hỗ trợ đăng ký tài khoản kê khai hải quan.

Các ưu điểm của chữ ký số Viettel:

1.khả năng xác định nguồn gốc:

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ khóa biết. Để sử dụng chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa bằng hàm băm.

2.Tính toàn vẹn:

Các bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu thay đổi thì hàm băm cũng thay đổi và lập tức bị phát hiện.

3.Tính không thể phủ phận:

Trong giao dịch một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số tới văn bản.

Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chứng cứ để giải quyết. Tuy nhiên khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể phủ nhận cũng không thể đạt được hoàn toàn.

Thực hiện dịch vụ chữ ký số khóa công khai.

Chữ ký số khóa công khai dựa trên nền tảng mật mã khóa công khai. Để có thể trao đổi thông tin trong môi trường này, mỗi người sử dụng có một cặp khóa: một công khai và một bí mật.

Khóa công khai được công bố rộng rãi, còn khóa bí mật phải được giữ kín và không thể tìm được khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai.

Tại sao khách hàng doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel Đắk Lắk chính hãng?

Viettel là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và giải pháp doanh nghiệp.

Với uy tín thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng Viettel đã được khẳng định trên thị trường. -> Giúp khách hàng có thể hoàn mạng yên tâm khi lựa chọn Viettel là nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt với dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp với thị phần số 1 tại Việt Nam.

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại Đắk Lắk

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1  61-63 Trần Hưng Đạo – Thị xã Buôn Hồ – ĐakLak 02626270178
2 154 Nguyễn Tất Thành – TT Liên Sơn – Lăk – Đăk Lăk 02626268178
3 TDP 6 TT Krông Kmar – Huyện Krông Bông – ĐakLak 02626528178
4 44 Nguyễn Tất Thành, TT Buôn Trấp, huyện Krông Ana 02626269009
5 KM 38, Quốc lộ 26 Thôn 4 Xã Ea Phê Huyện Krông Păk, Đăk Lăk 02626277178
6 Thôn 1 Xã Krông Jin, TT MĐrăk, Huyện MĐrăk, Đăk Lăk 02626259178
7 Thôn 15 – xã Tân Hòa – Huyện Buôn Đôn – ĐakLak 02626508805
8 Số 63 Hùng Vương – K5 – TT Krông Năng, huyện Krông Năng – ĐakLak 02626582178
9 159B Hùng Vương- TT Ea Súp – Huyện Ea Súp – Đaklak 02626255178
10 100 Hùng Vương – TT Quảng Phú – Cư Mgar 02626272179
11 440 Giải Phóng – TT EaDRang – Huyện EaHleo – ĐakLak 02626295178
12 Thôn 1 – xã EaKtur – huyện Cư Kuin – ĐakLak 02626500178
13 48 Lý Tự Trọng, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 02626253777
14  Khối 3, Thị trấn Eaklop, Huyện Eakar, Tỉnh Đăk Lắk 02626535678
15 Số 408 Lê Duẩn, P.Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 02626252178
16 56 Lê Duẩn- TT Phước An – huyện Krông Păk – ĐakLak 02626276178
17 67 Ngô Quyền – Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 02626250007

Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel Đắk Lắk còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm, dịch vụ Viettel Đắk Lắk đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá rẻ nhất thị trường như:

 1. Bảng báo giá hóa đơn điện tử Viettel 2023 tại Đắk Lắk một dịch vụ khác mà doanh nghiệp thường đăng ký sử dụng cùng với chứng thực chữ ký số là hóa đơn điện tử giá rẻ viettel chính hãng Viettel chỉ từ 429.000Đ.
 2. Chương trình khuyến mãi lắp đặt wifi Viettel tại Đắk Lắk băng thông lớn nhất, giá rẻ nhất, trang bị nhiều nhất.
 3. Dịch vụ Viettel có thế mạnh hạ tầng, với thị phần số 1 tại Việt Nam là di động. Đặc biệt khuyến mãi gói cước  trả sau Viettel 2023 không giới hạn gọi nội mạng và internet data 4G, 5G.
 4. Một sản phẩm mới từ Viettel là thiết bị Home camera Viettel chính hãng giá chỉ từ 480.000Đ.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp.-> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ:https://dichvuvietteltelecom.com.

5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204