Menu Đóng

Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel Tại Tây Ninh 2023 Mới Nhất Rẻ Nhất

Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel tại Tây Ninh 2023

Nội Dung Bài Viết

Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel tại Tây Ninh 2023 Mới Nhất Rẻ Nhất Áp Dụng Cho Cả Đăng Ký Mới Và Gia Hạn.

Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel tại Tây Ninh 2023
Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel tại Tây Ninh 2023

Siêu ưu đãi chữ ký số Viettel tại Tây Ninh 2023 mới nhất rẻ nhất chính hãng Viettel 100% do nhân viên chính thức thực hiện.

Với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp đang hoạt động tại:

Bảng giá ưu đãi chữ ký số Viettel tại Tây Ninh 2023 đăng ký mới giá rẻ nhất chính hãng.

DOANH
NGHIỆP, TỔ CHỨC DÙNG USB TOKEN
GIÁ XUẤT HĐ:
1.826.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.741.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
3.109.000Đ
THỜI GIAN SỬ DỤNG: 12 THÁNG
( ĐÃ BAO GỒM USB: 550.000Đ)
THỜI GIAN SỬ DỤNG: 24 THÁNG
( ĐÃ BAO GỒM USB: 550.000Đ)
THỜI GIAN SỬ DỤNG: 36 THÁNG
( MIỄN PHÍ USB)
CHIẾT KHẤU 26%
-> TƯƠNG ỨNG: 467.000Đ
CHIẾT KHẤU 31%
-> TƯƠNG ỨNG: 833.000Đ
CHIẾT KHẤU 36%
-> TƯƠNG ỨNG: 1.099.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.359.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.908.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN:
-> 2.010.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Tây Ninh
Bảng giá chữ ký số Viettel Tây Ninh.

Khuyến Mãi chữ ký số Viettel tại Tây Ninh mới:

 • Gói 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 26% -> Giá chỉ: 1.359.000Đ;
 • Gói 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 31% -> Giá chỉ 1.908.000Đ;
 • Gói 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 36% -> Giá chỉ còn 2.010.000Đ.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng combo cả chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

ĐỐI TƯỢNG COMBO MỚI 1 NĂM COMBO MỚI 2 NĂM COMBO MỚI 3 NĂM
DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC DÙNG USB TOKEN VÀ vBHXH GIÁ XUẤT HĐ: 1.826.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 2.775.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 3.110.000Đ
THỜI GIAN SỬ DỤNG:
12 THÁNG ( ĐÃ BAO GỒM USB: 550.000Đ)
THỜI GIAN SỬ DỤNG:
24 THÁNG ( ĐÃ BAO GỒM USB: 550.000Đ)
THỜI GIAN SỬ DỤNG:
36 THÁNG ( MIỄN PHÍ USB)
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
TỔNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
18 THÁNG
TỔNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
33 THÁNG
TỔNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
48 THÁNG
CHIẾT KHẤU 21%
-> TƯƠNG ỨNG: 376.000Đ
CHIẾT KHẤU 25%
-> TƯƠNG ỨNG: 704.000Đ
CHIẾT KHẤU 30%
-> TƯƠNG ỨNG: 943.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.450.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.071.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.167.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Tây Ninh combo kèm vBHXH
Bảng giá chữ ký số Viettel Tây Ninh combo kèm vBHXH.

Ưu Đãi Chữ Ký Số Viettel Tây Ninh Combo kèm vBHXH:

 • Gói combo 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 21% + tặng 6 tháng -> Giá chỉ: 1.450.000Đ;
 • Gói combo 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 25% + tặng 9 tháng -> Giá chỉ: 2.071.000Đ;
 • Gói combo 3 năm: đặc biệt chiết khấu tiền mặt lên đến: 30% + tặng 12 tháng -> Giá chỉ còn: 2.167.000Đ.

Với khách hàng công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ  chính hãng.

ĐỐI TƯỢNG GÓI GIA HẠN 1 NĂM GÓI GIA HẠN 2 NĂM GÓI GIA HẠN 3 NĂM
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC DÙNG USB TOKEN
GIÁ XUẤT HĐ:
1.276.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.191.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.909.000Đ
THỜI GIAN SỬ DỤNG:
12 THÁNG
THỜI GIAN SỬ DỤNG:
24 THÁNG
THỜI GIAN SỬ DỤNG:
36 THÁNG
CHIẾT KHẤU 25%
-> TƯƠNG ỨNG: 319.000Đ
CHIẾT KHẤU 30%
-> TƯƠNG ỨNG: 658.000Đ
CHIẾT KHẤU 39%
-> TƯƠNG ỨNG: 1.119.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 957.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.533.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.790.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Tây Ninh
Gia Hạn chữ ký số Viettel Tây Ninh.

Khuyến mãi gia hạn chữ ký số viettel Tây Ninh giá rẻ:

 1. Gói gia hạn 1 năm: chiết khấu 25% -> Giá chỉ 957.000Đ;
 2. Gói gia hạn 2 năm: chiết khấu 30% -> Giá chỉ 1.533.000Đ;
 3. Gói gia hạn 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 39% -> Giá chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng sử dụng combo chữ ký số Viettel CA – vBHXH đã hết hạn.

ĐỐI TƯỢNG GÓI GIA HẠN
COMBO 1 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 2 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 3 NĂM
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG COMBO VIETTEL CA – vBHXH GIÁ XUẤT HĐ:
1.260.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.190.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.910.000Đ
THỜI GIAN SỬ DỤNG
12 THÁNG
THỜI GIAN SỬ DỤNG
24 THÁNG
THỜI GIAN SỬ DỤNG
36 THÁNG
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
TỔNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
18 THÁNG
TỔNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
33 THÁNG
TỔNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
48 THÁNG
CHIẾT KHẤU 20%
-> TƯƠNG ỨNG: 262.000Đ
CHIẾT KHẤU 25%
-> TƯƠNG ỨNG: 547.500Đ
CHIẾT KHẤU 33%
-> TƯƠNG ỨNG: 920.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 998.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.642.500Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.990.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Tây Ninh combo kèm vBHXH
Gia Hạn chữ ký số Viettel Tây Ninh combo kèm vBHXH.

Bảng giá gia hạn chữ ký số viettel Tây Ninh combo kèm vBHXH:

 1. Gói gia hạn combo 1 năm: chiết khấu 20% + tặng 6 tháng. -> Giá chỉ 998.000Đ.
 2. Gói gia hạn combo 2 năm: chiết khấu 25% + tặng 9 tháng. -> Giá chỉ 1.642.000Đ.
 3. Gói gia hạn combo 3 năm: chiết khấu 33% + tặng 12 tháng. -> Giá chỉ còn 1.990.000Đ.

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM Server để ký hóa đơn điện tử Viettel.

Chữ ký số HSM Server Viettel Tây Ninh
Chữ ký số HSM Server Viettel Tây Ninh.

Bảng giá chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử tại Tây Ninh:

 1. Gói 15 tháng: -> Giá chỉ 550.000Đ;
 2. Gói 24 tháng -> Giá chỉ 880.000Đ;
 3. Gói 36 tháng -> Giá chỉ còn 1.650.000Đ.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel đã hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn.

Gia hạn chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử tại Tây Ninh
Gia hạn chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử tại Tây Ninh.

Ưu đãi gia hạn chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử Viettel tại Tây Ninh:

 • Gói 1 năm: giá hóa đơn: 880.000Đ -> Giá thu chỉ: 792.000Đ;
 • Gói 2 năm: giá hóa đơn: 1.650.000Đ -> Giá thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Gói 3 năm: giá hóa đơn: 2.310.000Đ -> Giá thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan sử dụng dịch vụ chữ ký số dịch vụ công kho bạc:

Chữ ký số Viettel Tây Ninh dịch vụ công kho bạc
Chữ ký số Viettel Tây Ninh dịch vụ công kho bạc.

Bảng giá Chữ ký số Viettel Tây Ninh dịch vụ công kho bạc:

 • Cấp mới gói 1 năm: -> Giá 1.320.000Đ.
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Giá 1.760.000Đ.
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng sử dụng chữ ký số dịch vụ công kho bạc đã hết hạn.

Gia Hạn Chữ ký số Viettel Tây Ninh dịch vụ công kho bạc
Gia Hạn Chữ ký số Viettel Tây Ninh dịch vụ công kho bạc.

Bảng giá Gia Hạn Chữ ký số Viettel Tây Ninh dịch vụ công kho bạc:

 • Gói gia hạn kho bạc 1 năm -> Giá chỉ 1.190.000Đ.
 • Gói gia hạn kho bạc 2 năm -> Giá chỉ 1.630.000Đ.
 • Gói gia hạn kho bạc 3 năm -> Giá chỉ 2.070.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel tại Tây Ninh cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel tại Tây Ninh:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng công ty đăng ký chữ ký số Viettel Tây Ninh ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel tại Tây Ninh hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ áp dụng với cơ quan đăng ký chữ ký số Viettel tại Tây Ninh:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Khách hàng cơ quan/ tổ chức ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng cung cấp chữ ký số Viettel cần những gì?

Hồ sơ áp dụng đăng ký chữ ký số Viettel Tây Ninh cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng tại Tây Ninh có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel hoặc gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp tại Tây Ninh có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp hoặc gia hạn chữ ký số Viettel chính hãng giá rẻ, -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để để được tư vấn hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel tại Tây Ninh cung cấp thanh toán chuyển khoản thì như thế nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản đứng tên Tập đoàn Viettel.

Tên đơn vị thụ hưởng: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MB ) – chi nhánh Điện Biên Phủ – Thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 0001232184569.

Ngoài dịch vu chữ ký số Viettel tại Tây Ninh còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Dịch vụ Viettel Tây Ninh có thế mạnh hạ tầng, với thị phần số 1 tại Việt Nam là di động. Đặc biệt khuyến mãi trả sau Viettel 2023 không giới hạn gọi nội mạng và internet data 4G, 5G.
 2. Một sản phẩm mới từ Viettel Tây Ninh là thiết bị Home camera Viettel chính hãng giá chỉ từ 850.000Đ.
 3. Dịch vụ Viettel có thế mạnh và có thị phần số 1 là internet FTTH cáp quang wifi. Quý khách có thể tham khảo bảng giá wifi Viettel Tây Ninh 2023 mới nhất với tốc độ băng thông lớn nhất.
 4. Tại Tây Ninh khuyến mãi bảng giá khuyến mãi hóa đơn điện tử Viettel 2023. Một dịch vụ khác mà doanh nghiệp thường đăng ký sử dụng cùng với chứng thực chữ ký số là hóa đơn điện tử viettel giá rẻ chính hãng Viettel chỉ từ 429.000Đ.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp.-> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ:https://dichvuvietteltelecom.com.

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204