Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022

Hits: 621

Cập Nhật Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022 Mới Nhất.

Siêu chương trình ưu đãi Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022 cho khách hàng các nhân, doanh nghiệp. Hòa mạng mới hoặc chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel.

Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022

Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022.

16 gói cước khuyến mãi trả sau Viettel mới nhất 2022:

 1. Gói V160K: chỉ 160.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 20 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 60 phút ngoại mạng. -> miễn phí 60 GB data 4G/ 5G.
 2. Gói V200K: chỉ 200.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 20 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 100 phút ngoại mạng. -> miễn phí 90 GB data 4G/ 5G.
 3. Gói V250K: chỉ 250.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 30 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 150 phút ngoại mạng. -> miễn phí 120 GB data 4G/ 5G.
 4. Gói V300K: chỉ 300.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 60 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 200 phút ngoại mạng. -> miễn phí 150 GB data 4G/ 5G.
 5. Gói T100: phí 100.000Đ/ tháng: Được 1000 phút nội mạng; 50 phút ngoại mạng;
 6. Gói B100N: phí 100.000Đ/ tháng: Được 1000 phút nội mạng; 10 phút ngoại mạng; miễn phí 3 Gb data/ tháng;
 7. Gói B150N: phí 150.000Đ/ tháng: Được 1000 phút nội mạng; 100 phút ngoại mạng; 100 SMS; miễn phí 8 Gb data/ tháng;
 8. Gói B200N: phí 200.000Đ/ tháng: miễn phí 30 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng; 150 SMS; miễn phí 15 Gb data/ tháng;
 9. Gói B250N: phí 250.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng; 200 SMS; miễn phí 20 Gb data/ tháng;
 10. Gói B300N: phí 300.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 250 phút gọi ngoại mạng; 250 SMS; miễn phí 25 Gb data/ tháng;
 11. Gói B350N: phí 350.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng; 300 SMS; miễn phí 30 Gb data/ tháng;
 12. Gói B400N: phí 400.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 350 phút gọi ngoại mạng; 350 SMS; miễn phí 35 Gb data/ tháng;
 13. Gói B500N: phí 500.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 500 phút gọi ngoại mạng; 400 SMS; miễn phí 45 Gb data/ tháng;
 14. Gói B700N: phí 700.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 700 phút gọi ngoại mạng; 700 SMS; miễn phí 60 Gb data/ tháng;
 15. Gói B1KN: phí 1.000.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 1.000.000 phút gọi ngoại mạng; 1000 SMS; miễn phí 90 Gb data/ tháng;
 16. Gói B2KN: phí 1.000.000Đ/ tháng: miễn phí 60 phút đầu tiên/ 1 cuộc gọi nội mạng; miễn phí 2.000.000 phút gọi ngoại mạng; 2000 SMS; miễn phí 120 Gb data/ tháng;

4 Gói cước di động trả sau Viettel được khách hàng lựa chọn đăng ký nhiều nhất.

khuyến mãi 4 gói cước trả sau Viettel mới nhất

khuyến mãi 4 gói cước trả sau Viettel mới nhất.

Khuyến mãi các gói cước trả sau Viettel được đăng ký nhiều nhất:

 • Gói V160K: chỉ 160.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 20 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 60 phút ngoại mạng. -> miễn phí 60 GB data 4G/ 5G.
 • Gói V200K: chỉ 200.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 20 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 100 phút ngoại mạng. -> miễn phí 90 GB data 4G/ 5G.
 • Gói V250K: chỉ 250.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 30 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 150 phút ngoại mạng. -> miễn phí 120 GB data 4G/ 5G.
 • Gói V300K: chỉ 300.000Đ/ tháng -> Miễn phí không giới hạn 60 phút đầu/ 1 cuộc gọi nội mạng. -> miễn phí: 200 phút ngoại mạng. -> miễn phí 150 GB data 4G/ 5G.
Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022

Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022

Bảng giá khuyến mãi các gói cước di động trả sau Viettel tháng 8/2021 sẽ giúp khách hàng cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Với các gói cước khuyến mãi di động trả sau Viettel V200N V250N V300N ưu đãi chưa từng có. -> Sẽ giúp khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả sau Viettel với chi phí rẻ nhất.

Cụ thể các khuyến mãi ưu đãi của các gói trả sau V200N, V300N và V300N Viettel là gì?

Các Gói Cước Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2022 Ưu Đãi Chưa Từng Có.

Đầu tiên là gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V200N.

Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V200N 2021

Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V200N 2021.

Chi tiết các ưu đãi của gói cước di động trả sau Viettel V200N.

Chi tiết Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V200N 2021

Chi tiết Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V200N 2021.

Ưu đãi của gói trả sau V200N Viettel:

 1. Cước hàng tháng: -> Chỉ với 200.000Đ.
 2. Gọi nội mạng Viettel miễn phí không giới hạn -> Mỗi cuộc gọi dưới 20 phút.
 3. Miễn phí gọi ngoại mạng Viettel 100 phút.
 4. Miễn phí lưu lượng data internet 4G Viettel lên đến 60 Gb/ tháng.

Gói cước trả sau V200N Viettel cũng là gói khuyến mãi được khách hàng cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn đăng ký sử dụng nhiều nhất.

Trường hợp nhu cầu sử dụng của khách hàng cao hơn so với các ưu đãi của gói V200N. -> Có thể tham khảo ưu đãi của các gói V250N và V300N.

Gói khuyến mãi di động trả sau Viettel V250N.

Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V250N 2021

Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V250N 2021.

Chi tiết các ưu đãi của gói cước di động trả sau V250N Viettel.

Chi tiết Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V250N 2021

Chi tiết Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V250N 2021.

Ưu đãi của gói trả sau V250N Viettel:

 1. Cước hàng tháng: -> Chỉ 250.000Đ.
 2. Miễn phí tất cả các cuộc gọi di động nội mạng Viettel dưới 30 phút.
 3. Miễn phí gọi ngoại mạng Viettel đến 150 phút.
 4. Miễn phí lưu lượng data internet 4G Viettel lên đến 90 Gb/ tháng.

Và cuối cùng là gói cước khuyến mãi trả sau V300N Viettel.

Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V300N 2021

Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V300N 2021.

Chi tiết các ưu đãi của gói cước di động trả sau V250N Viettel.

Chi tiết Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V300N 2021

Chi tiết Gói cước khuyến mãi trả sau Viettel V300N 2021.

Khuyến mãi của gói cước trả sau V200N Viettel:

 1. Cước thuê bao hàng tháng: -> Chỉ 300.000Đ.
 2. Gọi nội mạng Viettel miễn phí không giới hạn số lần gọi -> Mỗi cuộc gọi dưới 60 phút.
 3. Miễn phí gọi ngoại mạng Viettel lên đến 200 phút.
 4. Miễn phí lưu lượng data internet 4G Viettel lên đến 120 Gb/ tháng.

Khách hàng là cá nhân đăng ký các gói khuyến mãi di động trả sau Viettel V200N, V250N và V300N cần cung cấp những giấy tờ gì?

Đối với khách hàng là hòa mạng di động trả sau Viettel hồ sơ gồm:

 • Hình giấy chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công cân bản gốc chụp 2 mặt.
 • Ảnh chân dung chụp từ vai trở lên của người đứng tên.
 • Hợp đồng điện tử áp dụng với khách hàng là cá nhân.

Phí hòa mạng đăng ký mới dịch vụ di động trả sau Viettel là bao nhiêu tiền?

Phí hòa mạng áp dụng đối với khách hàng đăng ký mới là 60.000Đ/ 1 thuê bao.

Khách hàng đăng ký hòa mạng mới có được lựa chọn số không?

Viettel hỗ trợ cung cấp các đầu số 09X lên đến hơn 30.000 số cho khách hàng lựa chọn số theo yêu cầu.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng di động trả trước Viettel, không muốn hòa mạng đăng ký thêm số mới. Có thể chuyển đổi từ trả trước sang các gói khuyến mãi V200N Viettel được không?

Khách hàng có thể chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel và đăng ký các gói khuyến mãi VxN. Tuy nhiên phải thỏa 2 điều kiện:

 • Số muốn chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel phải có thời gian kích hoạt trên 30 ngày.
 • Mức trung bình sử dụng trong 3 tháng gần nhất phải nhỏ hơn gói cước khuyến mãi muốn đăng ký chuyển đổi.

Phí chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel là bao nhiêu tiền?

Ưu đãi miễn phí chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel. Có thể đăng ký chuyển đổi online được không? hay phải ra cửa hàng trực tiếp Viettel?

Trường hợp khách hàng là cá nhân đăng ký chuyển đổi từ trả trước sang trả sau Viettel có thể làm online. Không cần phải ra cửa hàng Viettel.

Để đăng ký chuyển đổi online từ trả trước sang trả sau Viettel khách hàng chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài di động Viettel 0982204204 để được hỗ trợ miễn phí.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng số di động của nhà mạng khác: Vietnamobile, Mobilefone, Vinaphone. -> Muốn chuyển sang mạng Viettel giữ số và đăng ký các gói khuyến mãi trả sau VxN có được không?

Đối với chuyển mạng giữ số từ nhà mạng khác sang Viettel. Khách hàng có thể đăng ký chuyển mạng và hòa mạng các gói khuyến mãi trả sau Viettel bình thường.

Khách hàng cần lưu ý kiểm tra thông tin cam kết với nhà mạng cũ. Nếu còn vướng cam kết với nhà mạng cũ sẽ không thể đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.

Phí đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số là bao nhiêu tiền?

Mức phí áp dụng đối với trường hợp đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số là 35.000Đ/ 1 thuê bao.

Các gói khuyến mãi di động trả sau Viettel V200N, V250N và V300N có áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp đăng ký không?

Chương trình khuyến mãi của các gói di động trả sau Viettel V200N V250N và V300N áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Áp dụng cho hòa mạng mới, chuyển đổi từ trả trước sang trả sau và đăng ký chuyển sang mạng di động Viettel giữ nguyên số từ nhà mạng khác.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng di động với chi phí hàng tháng dưới 200.000Đ/ 1 tháng. Thì Viettel có những gói cước nào?

Ngoài các khuyến mãi VxN mới, Viettel vẫn duy trì các gói ưu đãi di động trả sau đang áp dụng.

Các Gói Cước Cơ Bản Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2021

Các Gói Cước Cơ Bản Khuyến Mãi Di Động Trả Sau Viettel 2021.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký hòa mạng các gói khuyến mãi di động trả sau Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng đăng ký hòa mạng trả sau Viettel chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài Viettel 0982204204 đê được tư vấn miễn phí gói cước phù hợp và cung cấp dịch vụ.

Ngoài dịch vụ di động trả sau, Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Dịch vụ internet cáp quang wifi là một trong các dịch vụ Viettel có thế mạnh với thị phần số 1 tại Việt Nam. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá các gói internet wifi Viettel mới nhất.
 2. Dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ Viettel cho cá nhân và doanh nghiệp ưu đãi chiết khấu trực tiếp lên đến 35%. Với khách hàng đã sử dụng sắp hết hạn có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel với giá rẻ nhất.
 3. Một dịch vụ khác mà doanh nghiệp thường đăng ký sử dụng cùng với chứng thực chữ ký số là hóa đơn điện tử giá rẻ chính hãng Viettel chỉ từ 110.000Đ.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp xem tại trang chủ: https://dichvuvietteltelecom.com/.

5/5 - (11 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204