Menu Đóng

Các Gói Chữ Ký Số Viettel Ninh Thuận 2023

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel Ninh Thuận

Khuyến mãi bảng giá các gói chữ ký số Viettel Ninh Thuận 2023 giá rẻ nhất.

Bảng báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel tại Ninh Thuận Thuận 2023 chính hãng hỗ trợ nhanh nhất thủ tục hồ sơ đơn giản.

Ưu đãi áp dụng tại tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bao gồm:Phan Rang – Tháp Chàm và ba huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước

Với khách hàng là công ty/ doanh nghiệp/ cơ quan/ tổ chức sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số ký bằng USB Token:

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel Ninh Thuận
Bảng giá các gói chữ ký số Viettel Ninh Thuận.

Ưu đãi giảm giá các gói chữ ký số Viettel tại Ninh Thuận 2023 giá rẻ:

 1. Gói đăng ký 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 660.000Đ -> Giá chỉ: 1.160.000Đ;
 2. Gói đăng ký 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 1.121.000Đ -> Giá chỉ 1.620.000Đ;
 3. Gói đăng ký 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 1.219.000Đ -> Giá chỉ còn 1.890.000Đ.

Trường hợp quý doanh nghiệp tại Ninh Thuận đang dùng dịch vụ chữ ký số Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo báo giá gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ.

Gia hạn chữ ký số Viettel Ninh Thuận giá rẻ
Gia hạn chữ ký số Viettel Ninh Thuận giá rẻ.

Giảm giá gia hạn chữ ký số Viettel tại Ninh Thuận:

 • Gia hạn gói 1 năm -> sử dụng trong 12 tháng -> Giá chỉ 957.000Đ;
 • Gia hạn gói 2 năm -> sử dụng trong 24 tháng  -> Giá chỉ 1.533.000Đ;
 • Gia hạn gói 3 năm -> sử dụng trong 36 tháng -> Giá chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng công ty tại Ninh Thuận sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử Viettel. Có nhu cầu dùng chữ ký số HSM server để ký hóa đơn điện tử Viettel.

Giá dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel tại Ninh Thuận
Giá dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel tại Ninh Thuận.

Giá dịch vụ chữ ký số HSM Viettel Ninh Thuận ký hóa đơn điện tử:

 1. Gói 15 tháng: phí dịch vụ 550.000Đ;
 2. Gói 24 tháng; phí dịch vụ 880.000Đ;
 3. Gói 36 tháng: phí dịch vụ 1.650.000Đ.

Khách hàng đã dùng dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử đã hết hạn. -> Sẽ áp dụng bảng báo giá gia hạn chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử sau:

Giá gia hạn dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel tại Ninh Thuận
Giá gia hạn dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel tại Ninh Thuận.

Chương trình giảm giá gia hạn chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử:

 • Phí gia hạn chữ ký số HSM 1 năm: giảm 10% -> Giá thực thu chỉ: 792.000Đ;
 • Phí gia hạn chữ ký số HSM 2 năm: giảm 20% -> Giá thực thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Phí gia hạn chữ ký số HSM 3 năm: giảm 30% -> Giá thực thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cả phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. Có thể tham khảo bảng báo giá combo Viettel CA và vBHXH đăng ký mới.

Các gói dịch vụ combo Viettel CA và vBHXH được tính theo số lượng người lao động được kê khai trên phần mềm vBHXH.

Bảng giá combo Viettel CA và vBHXH Viettel tại Ninh Thuận
Bảng giá combo Viettel CA và vBHXH Viettel tại Ninh Thuận.

Với khách hàng đã sử dụng các gói combo vBHXH và Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá giá các gói gia hạn combo tại Ninh Thuận.

Gia hạn combo Viettel Ca và vBHXH tại Ninh Thuận
Gia hạn combo Viettel Ca và vBHXH tại Ninh Thuận.

Trường hợp đối tượng khách hàng là cá nhân trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Sử dụng dịch vụ chữ ký số để ký dịch vụ công kho bạc.

Giá dịch vụ chữ ký số Viettel ký kho bạc tại Ninh Thuận
Giá dịch vụ chữ ký số Viettel ký kho bạc tại Ninh Thuận.
Giá gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc tại Ninh Thuận
Giá gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc tại Ninh Thuận.

Trường hợp khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số. Có thể tham khảo bảng báo giá các gói dịch vụ chữ ký số cho khách hàng cá nhân ký bằng USB Token và bằng Sim CA.

Báo giá chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng token tại Ninh Thuận
Báo giá chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng token tại Ninh Thuận.
Giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng token tại Ninh Thuận
Giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng token tại Ninh Thuận.
Báo giá chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA tại Ninh Thuận
Báo giá chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA tại Ninh Thuận.
Giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA tại Ninh Thuận
Giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA tại Ninh Thuận.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH đã hết hạn mà không dùng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA. Thì giá gia hạn phần mềm vBHXH Viettel như thế nào?

Quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá gia hạn BHXH Viettel đa dạng các gói cước.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là gì?

Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử, có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số: chữ ký điện tửu là thông tin đi kèm theo dữ liệu… nhằm mục đích xã định người chủ của dữ liệu đó.

Chữ ký số khóa công khai ( hay hạ tầng khóa công khai ) là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai – bí mật. Qua đó có thể ký văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật.

Khóa công khai thường được phân phối thông qua chứng thực khóa công khai. Quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình: tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký.

Gia hạn chữ ký số Viettel là gì?

Quý khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số, thường theo các gói 1 năm, 2 năm, 3 năm. Sau khi hết thời gian các gói đã đăng ký ban đầu. -> Để tiếp tục sử dụng dịch vụ khách hàng phải đăng ký gia hạn.

Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số Viettel muốn đăng ký tài khoản kê khai hải quan thì đăng ký như thế nào?

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tài khoản kê khai hải quan. Chỉ cần gọi số tổng đài hỗ trợ khách hàng đầu số 18008000 miễn phí để được ultraview hỗ trợ đăng ký tài khoản kê khai hải quan.

Các ưu điểm của chữ ký số Viettel:

1.khả năng xác định nguồn gốc:

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ khóa biết. Để sử dụng chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa bằng hàm băm.

2.Tính toàn vẹn:

Các bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu thay đổi thì hàm băm cũng thay đổi và lập tức bị phát hiện.

3.Tính không thể phủ phận:

Trong giao dịch một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số tới văn bản.

Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chứng cứ để giải quyết. Tuy nhiên khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể phủ nhận cũng không thể đạt được hoàn toàn.

Thực hiện dịch vụ chữ ký số khóa công khai.

Chữ ký số khóa công khai dựa trên nền tảng mật mã khóa công khai. Để có thể trao đổi thông tin trong môi trường này, mỗi người sử dụng có một cặp khóa: một công khai và một bí mật.

Khóa công khai được công bố rộng rãi, còn khóa bí mật phải được giữ kín và không thể tìm được khóa bí mật nếu chỉ biết khóa công khai.

Tại sao khách hàng doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel Ninh Thuận chính hãng?

Viettel là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và giải pháp doanh nghiệp.

Với uy tín thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng Viettel đã được khẳng định trên thị trường. -> Giúp khách hàng có thể hoàn mạng yên tâm khi lựa chọn Viettel là nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt với dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp với thị phần số 1 tại Việt Nam.

Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel Ninh Thuận còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm, dịch vụ Viettel Ninh Thuận đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá rẻ nhất thị trường như:

 1. Tại Ninh Thuận, một dịch vụ khác mà doanh nghiệp thường đăng ký sử dụng là hóa đơn điện tử. Quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể tham khảo chương trình bảng giá hóa đơn điện tử Viettel 2023 cực rẻ.
 2. Chương trình khuyến mãi lắp mạng wifi Viettel Ninh Thuận băng thông lớn nhất, giá rẻ nhất, trang bị nhiều nhất.
 3. Dịch vụ Viettel có thế mạnh hạ tầng, với thị phần số 1 tại Việt Nam là di động. Đặc biệt khuyến mãi di động Viettel trả sau 2023 không giới hạn gọi nội mạng và internet data 4G, 5G.
 4. Một sản phẩm mới từ Viettel là thiết bị Home camera Viettel giá rẻ chính hãng giá chỉ từ 480.000Đ.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp.-> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ:https://dichvuvietteltelecom.com.

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại Ninh Thuận

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1 369 đường 21/8, Phước Mỹ, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 068.6257979
2 Thôn Quán Thẻ 1, Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận 068.6292939
3 Thôn Ấn Đạt, Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận 068.6298178
4 Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận 068.6282829
5 Khánh Sơn, Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 068.6267098
6 Thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận 068.6269002
7 Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận 068.6292979
8 24 Trần Phú, P.Phủ Hà, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 068.6250198
5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204