Menu Đóng

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Mới Nhất 2024

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Mới Nhất 2023

Nội Dung Bài Viết

Cập Nhật Chương Trình Khuyến Mãi Báo Giá Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel Mới Nhất 2024.

Siêu khuyến mãi bảng báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel mới nhất 2024 chiết khấu trực tiếp giá đã thuế VAT lên đến 42%.

Chương trình khuyến mãi dịch vụ chữ ký số Viettel CA áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp cho quý công ty, doanh nghiệp khi đăng ký mới hoặc đăng ký gia hạn token Viettel.

Bảng báo giá chữ ký số Viettel đăng ký mới giá rẻ nhất chính hãng.

ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 1 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 2 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.826.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.741.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
3.109.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.290.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.620.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.790.000Đ
Báo giá chữ ký số Viettel
Báo giá chữ ký số Viettel

Khuyến Mãi Báo giá đăng ký chữ ký số Viettel mới:

 • Gói 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 590.000Đ -> Giá chỉ: 1.290.000Đ;
 • Gói 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 1.121.000Đ -> Giá chỉ 1.620.000Đ;
 • Gói 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 1.319.000Đ -> Giá chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng combo cả chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

Ưu đãi đăng ký mới combo Viettel CA và vBHXH
Ưu đãi đăng ký mới combo Viettel CA và vBHXH.

Với khách hàng công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ  chính hãng.

KHUYẾN MÃI BÁO GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL CHIẾT KHẤU 42%
GÓI GIA HẠN 1 NĂM GÓI GIA HẠN 2 NĂM GÓI GIA HẠN 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.276.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.191.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.909.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 957.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.533.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.690.000Đ
Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel
Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel

Khuyến mãi báo giá gia hạn chữ ký số viettel rẻ nhất chính hãng:

 1. Gói gia hạn 1 năm: chiết khấu 25% -> Giá chỉ 957.000Đ;
 2. Gói gia hạn 2 năm: chiết khấu 30% -> Giá chỉ 1.533.000Đ;
 3. Gói gia hạn 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 42% -> Giá chỉ còn 1.690.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng sử dụng combo chữ ký số Viettel CA – vBHXH đã hết hạn.

Báo giá gia hạn combo vBHXH và Viettel CA
Báo giá gia hạn combo vBHXH và Viettel CA

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM Server để ký hóa đơn điện tử Viettel.

Báo giá chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử
Báo giá chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử.

Báo giá chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử:

 1. Gói 15 tháng: -> Giá chỉ 550.000Đ;
 2. Gói 24 tháng -> Giá chỉ 880.000Đ;
 3. Gói 36 tháng -> Giá chỉ còn 1.650.000Đ.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel đã hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn.

Báo giá gia hạn chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử
Báo giá gia hạn chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử.

Bảng báo giá gia hạn chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử Viettel:

 • Gói 1 năm: giá hóa đơn: 880.000Đ -> Giá thu chỉ: 792.000Đ;
 • Gói 2 năm: giá hóa đơn: 1.650.000Đ -> Giá thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Gói 3 năm: giá hóa đơn: 2.310.000Đ -> Giá thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan sử dụng chữ ký số dịch vụ công kho bạc:

Báo giá chữ ký số Viettel ký dịch vụ công kho bạc
Báo giá chữ ký số Viettel ký dịch vụ công kho bạc.

Bảng báo giá chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc:

 • Cấp mới gói 1 năm: -> Giá 1.320.000Đ;
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Giá 1.760.000Đ;
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng sử dụng chữ ký số dịch vụ công kho bạc đã hết hạn.

Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel ký dịch vụ công kho bạc
Báo giá gia hạn chữ ký số Viettel ký dịch vụ công kho bạc.

Bảng báo giá gia hạn chữ ký số Viettel dịch vụ công kho bạc:

 • Gói gia hạn kho bạc 1 năm -> Giá chỉ 1.190.000Đ;
 • Gói gia hạn kho bạc 2 năm -> Giá chỉ 1.630.000Đ;
 • Gói gia hạn kho bạc 3 năm -> Giá chỉ 2.070.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel doanh nghiệp
hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel doanh nghiệp.

Hồ sơ áp dụng doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel doanh nghiệp ủy quyền
hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel doanh nghiệp ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng công ty đăng ký chữ ký số Viettel ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel hồ sơ cần những gì?

hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel cơ quan
hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel cơ quan.

Hồ sơ áp dụng với cơ quan đăng ký chữ ký số Viettel:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Khách hàng cơ quan/ tổ chức ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng cung cấp chữ ký số Viettel cần những gì?

hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel cơ quan ủy quyền
hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel cơ quan ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng đăng ký chữ ký số Viettel Gia Lai cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Mức khuyến mãi chiết khấu trực tiếp áp dụng theo gói năm doanh nghiệp đăng ký mới hoặc gia hạn dịch vụ.

Chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp này có phải là chính hãng Viettel hay không?

Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vì là chương trình khuyến mãi chính hãng 100%. -> Vì khi doanh nghiệp ký hợp đồng đăng ký mới dịch vụ hoặc gia hạn chữ ký số Viettel thành công.

-> Nhân viên sẽ xuất hóa đơn điện tử cho công ty và doanh nghiêp thanh toán chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản đứng tên Tập đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội.

Cụ thể khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản qua số tài khoản nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản qua các số tài khoản sau:

 1. Số tài khoản tại ngân hàng TMCP Quân Đội.

Đơn vị thụ hưởng: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số Tài Khoản: 0514100062201.

Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.

2. Số tài khoản tại ngân hàng đầu và tư phát triển Việt Nam BIDV:

Đơn vị thụ hưởng: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số tài khoản: 12010002202222.

Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Doanh nghiệp đăng ký gia hạn dịch vụ chữ ký số Viettel thì mất thời gian bao lâu để gia hạn thành công trên hệ thống?

Trường hợp công ty gia token Viettel thì chỉ mất khoảng 15 phút.

Sau khi nhân viên đăng ký thời hạn mới lên hệ thống, khách hàng gắn USB Token Viettel vào máy tính. Cung cấp mã Ultraview để nhân viên thực hiện cập nhật thời hạn mới lên USB Token.

Sau khi đã cập thời hạn sử dụng mới lên USB token thành công, doanh nghiệp thực hiện cập nhật lại thời hạn trên các trên thường sử dụng như: thuế điện tử, hải quan, bảo hiểm xã hội, hóa đơn điện tử…

Công ty đăng ký dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp thì trong thời gian bao lâu sẽ được cung cấp dịch vụ?

Đối với đăng ký mới chữ ký số Viettel thì trong vòng 24H doanh nghiệp sẽ được nhân viên bàn giao thiết bị USB Token.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký chữ ký số Viettel mới hoặc gia hạn token Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng hoặc gia hạn token Viettel. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204 để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ nhanh chóng.

Video hướng dẫn sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel CA ký bằng USB Token:

Ngoài dịch vụ chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH thì Viettel còn cung cấp những dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Dịch vụ Viettel có thế mạnh và có thị phần số 1 là internet FTTH cáp quang wifi. Quý khách có thể tham khảo bảng giá wifi Viettel giá rẻ nhất với tốc độ băng thông lớn nhất.
 2. Một dịch vụ khác mà doanh nghiệp thường đăng ký sử dụng cùng với chứng thực chữ ký số là hóa đơn điện tử viettel giá rẻ chính hãng Viettel chỉ từ 110.000Đ.
 3. Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH bảng giá đăng ký mới và gia hạn bhxh Viettel.
 4. Dịch vụ Viettel có thế mạnh hạ tầng, với thị phần số 1 tại Việt Nam là di động. Đặc biệt khuyến mãi gói cước trả sau Viettel không giới hạn gọi nội mạng và internet data 4G, 5G.
 5. Chương trình ưu đãi cho di động khuyến mãi data Viettel với các gói trả trước rẻ nhất.
 6. Siêu ưu đãi các gói dịch vụ và cách đăng ký gói internet data 5G Viettel không giới hạn lưu lượng.
 7. Một sản phẩm mới từ Viettel là thiết bị Home camera wifi Viettel chính hãng giá chỉ từ 480.000Đ.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp.-> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ:https://dichvuvietteltelecom.com.

Các câu hỏi liên quan đến dịch vụ chữ ky số Viettel mà khách hàng thường quan tâm đặt câu hỏi.

Chữ ký số, chứng thư số hay token điện tử là gì?

Dịch vụ chữ ký số là 1 một thiết bị dùng mã hóa các thông tin doanh nghiệp. Dùng để ký các văn bản, tài liệu trong giao dịch điện tử như:

 1. Nộp tờ khai thuế;
 2. Báo cáo thuế;
 3. Phát hành hóa đơn điện tử;
 4. Ký kê khai bảo hiểm xã hội…

Hiện nay trên thị trường có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số?

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số như: Viettel-CA, FPT-CA, VNPT-CA, BKAV-CA…

Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ chứng thư số là gì?

 1. Khách hàng cần phải có USB token của nhà cung cấp dịch vụ;
 2. Cài đặt phần mềm cho USB token để sử dụng dịch vụ.

Tại sao cơ quan/ doanh nghiệp nên lựu chọn dịch vụ chữ ký số Viette-CA?

Viettel là thương hiệu uy tín, sự lựa chọn hàng đầu của các công ty, tổ chức tại Việt Nam.

Viettel là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số thị phần số 1 tại Việt Nam.

Viettel cung cấp đa dạng dịch vụ, với hệ sinh thái đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, rộng khắp tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tính năng sản phẩm dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel như thế nào?

Viettel-CA nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi, an toàn bảo mật, tính pháp lý cao.

Dịch vụ chữ ký số CA do Viettel cung cấp là công nghệ có tính pháp lý, được pháp luật công nhận. ( luật giao dịch điện tử 2005 51/2005/QH11 và Nghị định 130/2018/NĐ-CP ).

Viettel-CA đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật: áp dụng các công nghệ mới nhất. Được phát triển bởi độ ngũ kỹ sư CNTT giỏi nhất. Hệ thống có nhiều lớp bảo mật cao cấp.

Dịch vụ chữ ký số Viettel-CA hỗ trợ nhiều giao dịch điện tử: tích hợp nhiều giao dịch điện tử:

 • Hóa đơn điện tử;
 • BHXH điện tử;
 • Hải quan điện tử;
 • Kê khai thuế điện tử…

Liên hệ ngay Hotline Tổng Đài Viettel 0982204204 để được hỗ trợ, tư vấn dịch vụ Viettel miễn phí.

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số là một phương pháp mã hóa để xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu hoặc tin nhắn kỹ thuật số. Nó cung cấp một cách để đảm bảo rằng nội dung của tài liệu không bị thay đổi và danh tính của người ký có thể được xác minh. Để tạo chữ ký điện tử, người ký sử dụng khóa riêng của họ để áp dụng một hàm toán học cho tài liệu, từ đó tạo ra một chữ ký điện tử duy nhất. Chữ ký sau đó được đính kèm vào tài liệu, cùng với khóa công khai có thể được sử dụng để xác minh tính xác thực của chữ ký. Chữ ký số thường được sử dụng trong các trường hợp cần đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực của tài liệu, chẳng hạn như hợp đồng, thỏa thuận pháp lý và giao dịch tài chính. Chúng cũng thường được sử dụng để cung cấp tính năng chống chối bỏ, nghĩa là sau này người ký không thể từ chối việc đã ký vào tài liệu.

Chữ ký số Viettel là gì?

Chữ ký số Viettel là dịch vụ chữ ký số được cung cấp bởi Tập đoàn Viettel, một công ty viễn thông đa quốc gia của Việt Nam. Dịch vụ này cho phép các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức ký điện tử và xác minh các tài liệu và giao dịch điện tử, cung cấp một phương pháp tiến hành kinh doanh an toàn và hiệu quả.

Dịch vụ Chữ ký số Viettel sử dụng công nghệ hạ tầng khóa công khai (PKI), đảm bảo tính bảo mật và tính xác thực của văn bản điện tử bằng chứng thư số và khóa. Dịch vụ này được thiết kế để dễ sử dụng, với giao diện người dùng đơn giản cho phép người dùng ký và xác minh tài liệu chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Một số tính năng chính của dịch vụ Chữ ký số Viettel bao gồm:

Giao diện thân thiện với người dùng để ký và xác minh tài liệu:Công nghệ dựa trên PKI cho chữ ký số an toàn và xác thực.Khả năng tương thích với nhiều định dạng tệp, bao gồm PDF, Word và Excel. Hỗ trợ cho cả ký ngoại tuyến và dựa trên đám mây. Dễ dàng tích hợp với các phần mềm và hệ thống khác.

Chi phí giá phải chăng cho các cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô Dịch vụ Chữ ký số Viettel đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp, tổ chức cần ký xác thực số lượng lớn các văn bản như hợp đồng, hóa đơn, và các thỏa thuận pháp lý khác. Bằng cách sử dụng dịch vụ chữ ký số như Chữ ký số Viettel, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm nhu cầu về tài liệu trên giấy và chữ ký trực tiếp.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước:

Với khách hàng cá nhân dùng chữ ký số Viettel:

Tiện lợi: Với dịch vụ chữ ký số Viettel, cá nhân có thể ký, xác thực văn bản trực tuyến mà không cần giấy tờ giấy tờ hay gặp mặt trực tiếp.

Bảo mật: Chữ ký số an toàn hơn chữ ký truyền thống vì chúng được mã hóa và không thể thay đổi hoặc giả mạo. Điều này có thể mang lại sự yên tâm khi ký các tài liệu nhạy cảm, chẳng hạn như hợp đồng hoặc thỏa thuận pháp lý.

Tiết kiệm chi phí: Bằng cách sử dụng chữ ký số, các cá nhân có thể tiết kiệm chi phí in ấn, giấy và vận chuyển, những chi phí này có thể tăng lên theo thời gian.

Tiết kiệm thời gian: Chữ ký số có thể tiết kiệm thời gian bằng cách giảm nhu cầu chuẩn bị, gửi và lưu trữ tài liệu vật lý.

Với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp dùng chữ ký số Viettel:

Hiệu quả: Dịch vụ chữ ký số Viettel có thể giúp doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động của mình bằng cách giảm thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc chuẩn bị, ký và xác minh tài liệu.

Bảo mật: Chữ ký số cung cấp thêm một lớp bảo mật cho doanh nghiệp, vì chúng có thể giúp ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính xác thực của tài liệu và giao dịch.

Tiết kiệm chi phí: Bằng cách sử dụng chữ ký điện tử, doanh nghiệp có thể giảm chi phí liên quan đến in ấn, giấy và lưu trữ, cũng như thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc ký trực tiếp.

Tuân thủ: Một số ngành và khu vực pháp lý yêu cầu sử dụng chữ ký số cho một số loại tài liệu hoặc giao dịch. Dịch vụ chữ ký số Viettel có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu này và luôn tuân thủ.

Đối với các cơ quan nhà nước dùng chữ ký số Viettel:

Bảo mật: Chữ ký số cung cấp thêm một lớp bảo mật cho các cơ quan nhà nước, vì chúng có thể giúp ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính xác thực của các tài liệu và giao dịch.

Hiệu quả: Dịch vụ chữ ký số Viettel có thể giúp các cơ quan nhà nước hợp lý hóa hoạt động bằng cách giảm thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc chuẩn bị, ký và xác minh tài liệu.

Tuân thủ: Một số cơ quan chính phủ và khu vực pháp lý yêu cầu sử dụng chữ ký số cho một số loại tài liệu hoặc giao dịch. Dịch vụ chữ ký số Viettel có thể giúp các cơ quan nhà nước đáp ứng các yêu cầu này và luôn tuân thủ.    Tiết kiệm chi phí: Bằng cách sử dụng chữ ký điện tử, các cơ quan nhà nước có thể giảm chi phí liên quan đến in ấn, giấy và lưu trữ, cũng như thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc ký trực tiếp.

5/5 - (9 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204