Bảng Giá vBHXH Viettel 2024

Nội Dung Bài Viết

Bảng Giá vBHXH Viettel 2024 Cập Nhật Mới Nhất Các gói cước.

Cập nhật chính sách chương trình ưu đãi bảng giá vBHXH Viettel 2024 mới theo số lượng người lao động được kê khai.

Bảng Giá vBHXH Viettel

Bảng Giá vBHXH Viettel

vBHXH Viettel là dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp. Giúp doanh nghiệp và các tổ chức hành chính sự nghiệp. Thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam trong giao dịch điện tử.

Cập nhật mới nhất báo giá dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel theo số lượng người lao động được kê khai trên phần mềm.

Ưu đãi bảng giá vBHXH Viettel dưới 100 lao động.

Giá phần mềm BHXH Viettel gói dưới 100 lao động:

 1. Cấp mới 1 năm: tặng thêm 6 tháng -> Thời gian sử dụng 18 tháng. -> Giá chỉ 550.000Đ;
 2. Cấp mới 2 năm: tặng thêm 9 tháng -> Thời gian sử dụng 33 tháng. -> Giá chỉ 880.000Đ;
 3. Cấp mới 3 năm: tặng thêm 12 tháng -> Thời gian sử dụng 48 tháng. -> Giá chỉ 1.045.000Đ.
Giá phần mềm BHXH Viettel dưới 100 lao động

Giá phần mềm BHXH Viettel dưới 100 lao động.

Đối tượng khách hàng công ty có số lượng nhân viên cần khai báo trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH dưới 1.000 nhân sự.

Gói dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel dưới 1000 lao động.

Dịch vụ phần mềm vBHXH Viettel gói dưới 1000 lao động:

 1. Cấp mới 12 tháng: tặng thêm 6 tháng -> Thời gian sử dụng 18 tháng. -> Giá chỉ 880.000Đ;
 2. Cấp mới 24 tháng: tặng thêm 9 tháng -> Thời gian sử dụng 33 tháng. -> Giá chỉ 1.408.000Đ;
 3. Cấp mới 36 tháng: tặng thêm 12 tháng -> Thời gian sử dụng 48 tháng. -> Giá chỉ 1.672.000Đ.
Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel dưới 1000 lao động

Dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel dưới 1000 lao động.

Cuối cùng là gói dịch vụ phần mềm vBHXH Viettel không giói hạn số lượng nhân sự được kê khai trên phần mềm.

Gói dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel dưới không giới hạn số lượng lao động kê khai.

Giá đăng ký mới phần mềm vBHXH Viettel không giới hạn:
 1. Đăng ký mới 1 năm: tặng thêm 6 tháng -> Thời gian sử dụng 18 tháng. -> Giá  1.210.000Đ;
 2. Đăng ký mới 2 năm: tặng thêm 9 tháng -> Thời gian sử dụng 33 tháng. -> Giá 1.936.000Đ;
 3. Đăng ký mới 3 năm: tặng thêm 12 tháng -> Thời gian sử dụng 48 tháng. -> Giá 2.290.000Đ.
bảng giá phần mềm vBHXH không giới hạn số lao động

bảng giá phần mềm vBHXH không giới hạn số lao động.

Tổng hợp bảng giá VBHXH Viettel:

 1. Gói dưới 100 lao động: đăng ký 1 năm tặng 6 tháng: thời gian sử dụng 18 tháng. -> Giá 550.000Đ;
 2. Gói dưới 100 lao động: đăng ký 2 năm tặng 9 tháng: thời gian sử dụng 33 tháng. -> Giá 880.000Đ;
 3. Gói dưới 100 lao động: đăng ký 3 năm tặng 12 tháng: thời gian sử dụng 48 tháng. -> Giá 1.045.000Đ;
 4. Gói dưới 1.000 lao động: cấp mới 1 năm tặng 6 tháng: thời gian sử dụng 18 tháng. -> Giá 880.000Đ;
 5. Gói dưới 1.000 lao động: cấp mới 2 năm tặng 9 tháng: thời gian sử dụng 33 tháng. -> Giá 1.408.000Đ;
 6. Gói dưới 1.000 lao động: cấp mới 3 năm tặng 12 tháng: thời gian sử dụng 48 tháng. -> Giá 1.672.000Đ;
 7. Gói không giới hạn người lao động: 1 năm tặng 6 tháng: thời gian sử dụng 18 tháng. -> Giá 1.210.000Đ;
 8. Gói không giới hạn người lao động: 2 năm tặng 9 tháng: thời gian sử dụng 33 tháng. -> Giá 1.936.000Đ;
 9. Gói không giới hạn người lao động: 3 năm tặng 12 tháng: thời gian sử dụng 48 tháng. -> Giá 2.290.000Đ.
Bảng báo giá vbhxh viettel mới

Bảng báo giá vbhxh viettel mới.

Trường hợp khách hàng đã dùng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn thì giá gia hạn thế nào?

Với khách hàng đã sử dụng dịch vụ phần mềm vBHXH Viettel đã hết hạn thì giá gia hạn BHXH Viettel áp dụng giống như giá đăng ký mới.

Khách hàng là công ty mới thành lập, có nhu cầu sử dụng cả dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel và dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA thì giá đăng ký mới combo như thế nào?

Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng combo cả vBHXH và chữ ký số Viettel CA cũng áp dụng bảng giá theo số lượng người lao động được kê khai trên phần mềm.

Gói combo phần mềm vBHXH và chữ ký số Viettel dưới 100 lao động:

 • Cấp mới combo 1 năm tặng 6 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 2.134.000Đ;
 • Cấp mới combo 2 năm tặng 9 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 3.245.000Đ;
 • Cấp mới combo 3 năm tặng 12 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 3.570.000Đ.
Báo giá combo vBHXH và Viettel CA dưới 100 lao động

Báo giá combo vBHXH và Viettel CA dưới 100 lao động.

Giá combo phần mềm vBHXH và chữ ký số Viettel dưới 1000 lao động:

 • Cấp mới combo 1 năm tặng 6 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 2.440.000Đ;
 • Cấp mới combo 2 năm tặng 9 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 3.707.000Đ;
 • Cấp mới combo 3 năm tặng 12 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 4.158.000Đ.
đăng ký combo vBHXH và Viettel CA dưới 1000 lao động

đăng ký combo vBHXH và Viettel CA dưới 1000 lao động.

Đăng ký mới combo phần mềm vBHXH và chữ ký số Viettel không giới hạng:

 • Cấp mới combo 1 năm tặng 6 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 2.750.000Đ;
 • Cấp mới combo 2 năm tặng 9 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 4.200.000Đ;
 • Cấp mới combo 3 năm tặng 12 tháng -> Giá tổng xuất hóa đơn: 4.752.000Đ.
đăng ký mới combo vBHXH và Viettel CA không giới hạn

đăng ký mới combo vBHXH và Viettel CA không giới hạn.

Tổng hợp bảng giá đăng ký mới combo phần mềm BHXH và chữ ký số Viettel CA.

Giá combo chữ ký số và vBHXH Viettel

Giá combo chữ ký số và vBHXH Viettel.

Với khách hàng đang sử dụng dụng gói combo đã hoặc sắp hết hạn có thể tham khảo báo giá các gói gia hạn.

Bảng giá gia hạn combo vBHXH và chữ ký số Viettel CA.

Gia hạn combo vBHXH và chữ ký số Viettel

Gia hạn combo vBHXH và chữ ký số Viettel

6 tính năng của dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH:

 1. vBHXH Viettel có thể quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động.
 2. Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH.
 3. vBHXH Viettel cho phép ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác.
 4. vBHXH Viettel Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH.
 5. Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện.
 6. Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau.

Lợi ích của dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH:

 • vBHXH Viettel có thể lập, kê khai đầy đủ các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH.
 • Phầm mềm vBHXH Viettel chấp nhận chữ ký số của các nhà cung cấp khác nhau.

Dịch vụ phần phần kê khai bảo hiểm xã hội do Viettel cung cấp có dễ sử dụng không?

Nền tảng phần mềm vBHXH Viettel đã được nâng cấp sử dụng trên web ( không cần phải cài đặt phần mềm trên máy tính như phiên bản trước ).

Quý khách hàng có thể dễ dàng truy cập sử dụng dịch vụ BHXH Viettel tại bất kỳ máy tính nào có kết nối internet. Với thiết kế giao diện trực quan sẽ giúp khách hàng ( kể cả khách hàng sử dụng lần đầu ) đều có thể dễ dàng khai báo tăng/ giảm lao động trên phần mềm.

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel cần cung cấp những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng với đối tượng khách hàng là công ty gồm:

 • Hình hoặc scan chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc công ty.
 • Hình hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của doanh nghiệp.
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ vBHXH Viettel có ký tên đóng dấu của công ty.

Khách hàng là cơ quan, tổ chức như ủy ban nhân dân, trường học… đăng ký sử dụng phần mềm vBHXH hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ áp dụng với đối tượng khách hàng là cơ quan, tổ chức gồm:

 • Hình hoặc scan chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan tổ chức.
 • Hình hoặc scan giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức.
 • Hình hoặc scan giấy quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ vBHXH Viettel có ký tên đóng dấu của cơ quan/ tổ chức.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel mà không dùng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội đã hết hạn thì giá gia hạn chữ ký số như thế nào?

Với khách hàng đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel đơn lẻ đã hết hạn không kèm vBHXH. -> Có thể xem chi tiết chương trình khuyến mãi gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ chiết khấu tiền mặt trực tiếp.

Khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA thì có khuyến mãi gì không.

Doanh nghiệp mới thành lập có thể đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel giá rẻ mới khuyến mãi sau chiết khấu rẻ nhất thị trường.

Đăng ký giao dịch với cơ quan BHXH:

1.Đăng ký dịch vụ vBHXH:

Tổ chức / Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký với cơ quan BHXH Việt Nam về việc thực hiện các giao dịch BHXH qua hình thức điện tử. Việc đăng ký được thực hiện ngay trên phần mềm với các bước tuần tự như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập hệ thống vBHXH bằng tài khoản và mật khẩu đã được gửi về mail.
 • Bước 2: Vào menu “Đăng ký BHXH” >>menu “Đăng ký dịch vụ”>> Click chọn “Đăng ký sử dụng” >> Hiển thị màn hình chọn chứng thư số (Lưu ý: Cần phải đã cắm Token, cài đặt phần mềm ký số và thêm extension ký số vào trình duyệt) >> Chọn chứng thư số >> Nhấn OK
 • Bước 3: Khi thực hiện ký xong sẽ hiển thị thông báo như dưới >> Nhấn “Đồng ý”
 • Bước 4: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt.
 • Bước 5: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm BHXH Viettel chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ cung cấp dịch vụ trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài dịch vụ phần mềm BHXH Viettel còn cung  cấp những sản phẩm, dịch vụ gì khác cho doanh nghiệp?

 1. Một dịch vụ được quý công ty thường đăng ký sử dụng là sim Viettel doanh nghiệp với chương trình ưu đãi miễn phí gọi nội mạng, internet data 5G, thoại ngoại mạng…
 2. Dịch vụ FTTH cáp quang công nghệ Gpon với chương trình đăng ký wifi Viettel giá các gói cước cực rẻ thuê bao tháng chỉ từ 165.000Đ.
 3. Một dịch vụ không thể thiếu với hoạt động của doanh nghiệp là hóa đơn điện tử. Quý khách hàng có thể đăng ký chương trình khuyến mãi hóa đơn điện tử Viettel 2024 giảm đến 20% gói hóa đơn.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp xem tại trang chủ: https://dichvuvietteltelecom.com.

5/5 - (18 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204