Menu Đóng

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Kiên Giang 2023 Rẻ Nhất

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Kiên Giang 2023 Rẻ Nhất

Nội Dung Bài Viết

Siêu Khuyến Mãi Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Kiên Giang 2023 Rẻ Nhất Mới Nhất Áp Dụng Cho Cả Đăng Ký Mới Và Gia Hạn.

Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Kiên Giang 2023 Rẻ Nhất
Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Kiên Giang 2023 Rẻ Nhất

Siêu ưu đãi bảng giá chữ ký số Viettel Kiên Giang 2023 rẻ nhất mới nhất chính hãng Viettel 100% do nhân viên chính thức thực hiện.

Với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp đang hoạt động tại:

Bảng giá chữ ký số Viettel Kiên Giang đăng ký mới giá rẻ nhất chính hãng.

ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 1 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 2 NĂM
ĐĂNG KÝ MỚI
GÓI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.826.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.741.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
3.109.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.359.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.908.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN:
-> 2.010.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Kiên Giang
Bảng giá chữ ký số Viettel Kiên Giang.

Khuyến Mãi Bảng giá đăng ký chữ ký số Viettel Kiên Giang mới:

 • Gói 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 26% -> Giá chỉ: 1.359.000Đ;
 • Gói 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 31% -> Giá chỉ 1.908.000Đ;
 • Gói 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 36% -> Giá chỉ còn 2.010.000Đ.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng combo cả chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH.

KHUYẾN MÃI CHỮ KÝ SỐ VIETTEL KIÊN GIANG COMBO CA – vBHXH
COMBO MỚI 1 NĂM COMBO MỚI 2 NĂM COMBO MỚI 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ: 1.826.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 2.775.000Đ GIÁ XUẤT HĐ: 3.110.000Đ
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.450.000Đ
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.071.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 2.167.000Đ
Bảng giá chữ ký số Viettel Kiên Giang combo kèm vBHXH
Bảng giá chữ ký số Viettel Kiên Giang combo kèm vBHXH.

Ưu Đãi Bảng Giá Chữ Ký Số Viettel Kiên Giang Combo kèm vBHXH:

 • Gói combo 1 năm: chiết khấu tiền mặt: 21% + tặng 6 tháng -> Giá chỉ: 1.450.000Đ;
 • Gói combo 2 năm: chiết khấu tiền mặt: 25% + tặng 9 tháng -> Giá chỉ: 2.071.000Đ;
 • Gói combo 3 năm: đặc biệt chiết khấu tiền mặt lên đến: 30% + tặng 12 tháng -> Giá chỉ còn: 2.167.000Đ.

Với khách hàng công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel đã hoặc sắp hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng gia hạn chữ ký số Viettel giá rẻ  chính hãng.

KHUYẾN MÃI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL KIÊN GIANG CHIẾT KHẤU 39%
GÓI GIA HẠN 1 NĂM GÓI GIA HẠN 2 NĂM GÓI GIA HẠN 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.276.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.191.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.909.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 957.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.533.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN:
-> 1.790.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Kiên Giang
Gia Hạn chữ ký số Viettel Kiên Giang.

Bảng Giá Khuyến mãi gia hạn chữ ký số viettel Kiên Giang giá rẻ chính hãng:

 1. Gói gia hạn 1 năm: chiết khấu 25% -> Giá chỉ 957.000Đ;
 2. Gói gia hạn 2 năm: chiết khấu 30% -> Giá chỉ 1.533.000Đ;
 3. Gói gia hạn 3 năm: đặc biệt chiết khấu lên đến 39% -> Giá chỉ còn 1.790.000Đ.

Trường hợp quý khách hàng sử dụng combo chữ ký số Viettel CA – vBHXH đã hết hạn.

SIÊU KHUYẾN MÃI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL KIÊN GIANG
COMBO CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 33%
GÓI GIA HẠN
COMBO 1 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 2 NĂM
GÓI GIA HẠN
COMBO 3 NĂM
GIÁ XUẤT HĐ:
1.260.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.190.000Đ
GIÁ XUẤT HĐ:
2.910.000Đ
TẶNG THÊM 6 THÁNG TẶNG THÊM 9 THÁNG TẶNG THÊM 12 THÁNG
 GIÁ CHỈ CÒN
-> 998.000Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.642.500Đ
GIÁ CHỈ CÒN
-> 1.990.000Đ
Gia Hạn chữ ký số Viettel Kiên Giang combo kèm vBHXH
Gia Hạn chữ ký số Viettel Kiên Giang combo kèm vBHXH.

Bảng giá Khuyến mãi gia hạn chữ ký số viettel Kiên Giang combo kèm vBHXH:

 1. Gói gia hạn combo 1 năm: chiết khấu 20% + tặng 6 tháng. -> Giá chỉ 998.000Đ.
 2. Gói gia hạn combo 2 năm: chiết khấu 25% + tặng 9 tháng. -> Giá chỉ 1.642.000Đ.
 3. Gói gia hạn combo 3 năm: chiết khấu 33% + tặng 12 tháng. -> Giá chỉ còn 1.990.000Đ.

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM Server để ký hóa đơn điện tử Viettel.

Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel tại Kiên Giang
Chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel tại Kiên Giang.

Bảng giá chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử tại Kiên Giang:

 1. Gói 15 tháng: -> Giá chỉ 550.000Đ;
 2. Gói 24 tháng -> Giá chỉ 880.000Đ;
 3. Gói 36 tháng -> Giá chỉ còn 1.650.000Đ.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số HSM ký hóa đơn điện tử Viettel đã hết hạn. -> Có thể tham khảo bảng giá gia hạn.

Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Kiên Giang
Gia hạn chữ ký số HSM Ký Hóa Đơn Điện Tử Viettel Kiên Giang.

Khuyến mãi bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel ký hóa đơn điện tử Viettel Kiên Giang:

 • Gói 1 năm: giá hóa đơn: 880.000Đ -> Giá thu chỉ: 792.000Đ;
 • Gói 2 năm: giá hóa đơn: 1.650.000Đ -> Giá thu chỉ: 1.320.000Đ;
 • Gói 3 năm: giá hóa đơn: 2.310.000Đ -> Giá thu chỉ còn: 1.617.000Đ.

Đối tượng khách hàng là cá nhân trong cơ quan sử dụng dịch vụ chữ ký số dịch vụ công kho bạc:

Chữ ký số Viettel tại Kiên Giang kho bạc
Chữ ký số Viettel tại Kiên Giang kho bạc.

Bảng giá Chữ ký số Viettel Kiên Giang dịch vụ công kho bạc:

 • Cấp mới gói 1 năm: -> Giá 1.320.000Đ.
 • Cấp mới gói 2 năm: -> Giá 1.760.000Đ.
 • Cấp mới gói 3 năm: -> Giá 2.200.000Đ.

Với khách hàng sử dụng chữ ký số dịch vụ công kho bạc đã hết hạn.

Gia Hạn Chữ ký số Viettel tại Kiên Giang kho bạc
Gia Hạn Chữ ký số Viettel tại Kiên Giang kho bạc.

Bảng giá Gia Hạn Chữ ký số Viettel Kiên Giang dịch vụ công kho bạc:

 • Gói gia hạn kho bạc 1 năm -> Giá chỉ 1.190.000Đ.
 • Gói gia hạn kho bạc 2 năm -> Giá chỉ 1.630.000Đ.
 • Gói gia hạn kho bạc 3 năm -> Giá chỉ 2.070.000Đ.

Khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel tại Kiên Giang cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang doanh nghiệp
Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang doanh nghiệp.

Hồ sơ áp dụng doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc doanh nghiệp;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên trong công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang doanh nghiệp ủy quyền
Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang doanh nghiệp ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng công ty đăng ký chữ ký số Viettel Kiên Giang ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của nhân viên được ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy đăng ký kinh doanh bản gốc của công ty;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên của nhân viên được ủy quyền và đóng dấu công ty.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu doanh nghiệp cho nhân viên được ủy quyền ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Viettel.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang hồ sơ cần những gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang cơ quan
Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang cơ quan.

Hồ sơ áp dụng với cơ quan đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký tên người đầu và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.

Khách hàng cơ quan/ tổ chức ủy quyền cho nhân viên ký hợp đồng cung cấp chữ ký số Viettel cần những gì?

Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang cơ quan ủy quyền
Hồ sơ đăng ký chữ ký số Viettel tại Kiên Giang cơ quan ủy quyền.

Hồ sơ áp dụng đăng ký chữ ký số Viettel Kiên Giang cơ quan ủy quyền:

 • Hình chụp hoặc scan thẻ căn cước công dân bản gốc của người được cơ quan/ tổ chức ủy quyền;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức;
 • Hình chụp hoặc scan giấy giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức;
 • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số: mẫu do Viettel cung cấp có ký ghi rõ họ tên người được ủy quyền và đóng dấu đóng dấu cơ quan/ tổ chức.
 • Giấy ủy quyền có ký tên đóng dấu của cơ quan cho nhân viên được ủy quyền.

Khách hàng tại Kiên Giang có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel hoặc gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cơ quan/ doanh nghiệp tại Kiên Giang có nhu cầu sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp hoặc gia hạn chữ ký số Viettel chính hãng giá rẻ. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982.204.204 để để được tư vấn hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel Kiên Giang cung cấp thanh toán chuyển khoản thì như thế nào?

Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản đứng tên Tập đoàn Viettel.

Tên đơn vị thụ hưởng: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MB ) – chi nhánh Điện Biên Phủ – Thành phố Hà Nội.

Số tài khoản: 0001232184569.

Ngoài dịch vu chữ ký số Viettel Kiên Giang còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Các sản phẩm dịch vụ Viettel đang cung cấp áp dụng chương trình khuyến mãi giá cạnh tranh nhất thị trường như:

 1. Dịch vụ Viettel có thế mạnh và có thị phần số 1 là internet FTTH cáp quang wifi. Quý khách có thể tham khảo bảng giá wifi Viettel giá rẻ nhất với tốc độ băng thông lớn nhất.
 2. Một dịch vụ khác mà doanh nghiệp thường đăng ký sử dụng cùng với chứng thực chữ ký số là hóa đơn điện tử viettel giá rẻ chính hãng Viettel chỉ từ 110.000Đ.
 3. Dịch vụ Viettel có thế mạnh hạ tầng, với thị phần số 1 tại Việt Nam là di động. Đặc biệt khuyến mãi gói cước trả sau Viettel không giới hạn gọi nội mạng và internet data 4G, 5G.
 4. Siêu ưu đãi các gói dịch vụ và cách đăng ký gói internet data 5G Viettel không giới hạn lưu lượng.
 5. Một sản phẩm mới từ Viettel là thiết bị Home camera wifi Viettel chính hãng giá chỉ từ 480.000Đ.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ Viettel đang cung cấp.-> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ:https://dichvuvietteltelecom.com.

Địa Chỉ Các Cửa Hàng Viettel tại Kiên Giang

STT Địa chỉ cửa hàng Số điện thoại
1 Gần cầu Công Sự, ấp Cả Ngọn A, Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang 077.6532868
2 135 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 077.6290198
3 973 ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang 077.6279198
4 Khu vực 3 thị trấn thứ 11, An Minh, Kiên Giang 077.6277178
5 173 Khu vực 2 thị trấn thứ 3, An Biên, Kiên Giang 077.6275198
6 Chợ Gò Quao, Ấp Phước Trung 2, Thị trấn Gò Quao, Kiên Giang 077.6285198
7 22 Khu vực 3, Thị trấn Giồng Riềng, Kiên Giang 077.6282198
8 778 Khu phố Minh An, Minh Lương, Châu Thành 077.6269198
9 188 Khóm A, Thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang 077.6267198
10 09B Tổ 10, KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Kiên Giang 077.6266198
11 02-03 KP Ngã Ba, Quốc lộ 80, TT Kiên Lương, Kiên Giang 077.6264198
12 31 Trần Hầu, Bình San, Ha Tiên – Kiên Giang 077.6260198
13 105 Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 077.6258198
14 54-55 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang 077.6254198
15 39 ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang 077.6629198
16 76 Nguyễn Văn Cừ KP3 Thị trấn An Thới Phú Quốc, Kiên Giang 077.6291198
17 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Vĩnh Thanh , Rạch Giá, Kiên Giang 077.6255198
4.9/5 - (32 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0982204204