42 Gói Chữ Ký Số Giá Rẻ 2022 Chính Hãng Uy Tín Nhất

Hits: 14

Nội Dung Bài Viết

Giới Thiệu 42 Gói Chữ Ký Số Giá Rẻ 2022 Chính Hãng Uy Tín Nhất Hiện Nay Trên Thị Trường Từ Viettel.

42 Gói Chữ Ký Số Giá Rẻ 2022 Chính Hãng Uy Tín Nhất

42 Gói Chữ Ký Số Giá Rẻ 2022 Chính Hãng Uy Tín Nhất

Với 42 gói chữ ký số giá rẻ 2022 chính hãng Viettel đang cung cấp hiện nay trên thị trường. Quý khách hàng sẽ được sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ cho cả đăng ký mới cũng như gia hạn giá rẻ sau khi hết hạn.

Đối tượng khách hàng phổ biến thường sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số là các công ty/ doanh nghiệp/ tổ chức để kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, hải quan…

Cụ thể chi tiết 42 gói khuyến mãi chữ ký số giá rẻ từ Viettel là như thế nào?

1.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 1 năm giá 1.369.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

1.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 1 năm giá 1.369.000Đ

1.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 1 năm giá 1.369.000Đ

2.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 2 năm giá 1.918.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

2.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 2 năm giá 1.918.000Đ

2.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 2 năm giá 1.918.000Đ

3.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 3 năm giá 2.020.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

3.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 3 năm giá 2.020.000Đ

3.Chữ ký số giá rẻ cấp mới doanh nghiệp dùng USB Token gói 3 năm giá 2.020.000Đ

Bảng phí các gói chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token cấp mới.

Bảng phí các gói chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token cấp mới

Bảng phí các gói chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token cấp mới.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ Viettel Top 1 thị trường

Dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ Viettel Top 1 thị trường

Trường hợp công ty sử dụng chứng thực chữ ký số ký bằng Sim CA. -> Có thể tham khảo các gói dịch vụ chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng Sim CA.

4.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 1 năm công ty dùng Sim CA giá 599.000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.

4.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 1 năm công ty dùng Sim CA giá 599.000Đ

4.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 1 năm công ty dùng Sim CA giá 599.000Đ

5.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 2 năm công ty dùng Sim CA giá 1.099.000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.

5.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 2 năm công ty dùng Sim CA giá 1.099.000Đ

5.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 2 năm công ty dùng Sim CA giá 1.099.000Đ

6.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 3 năm công ty dùng Sim CA giá 1.599.000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

6.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 3 năm công ty dùng Sim CA giá 1.599.000Đ

6.Chữ ký số giá rẻ cấp mới 3 năm công ty dùng Sim CA giá 1.599.000Đ

Bảng phí các gói chữ ký số giá rẻ công ty dùng Sim CA cấp mới.

Bảng phí các gói chữ ký số giá rẻ công ty dùng Sim CA cấp mới

Bảng phí các gói chữ ký số giá rẻ công ty dùng Sim CA cấp mới.

Các loại dịch vụ chứng thực chữ ký giá rẻ đang cung cấp hiện nay từ Viettel

Các loại dịch vụ chứng thực chữ ký giá rẻ đang cung cấp hiện nay từ Viettel

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chữ ký số Server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử.

7.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 15 tháng cấp mới phí 550.000Đ -> Sử dụng trong 15 tháng.

7.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 15 tháng cấp mới phí 550.000Đ

7.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 15 tháng cấp mới phí 550.000Đ

8.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 24 tháng cấp mới phí 880.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

8.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 24 tháng cấp mới phí 880.000Đ

8.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 24 tháng cấp mới phí 880.000Đ

9.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 36 tháng cấp mới phí 1.650.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

9.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 36 tháng cấp mới phí 1.650.000Đ

9.Chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử gói 36 tháng cấp mới phí 1.650.000Đ

Bảng phí các gói chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử cấp mới.

Bảng phí các gói chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử cấp mới

Bảng phí các gói chữ ký số server giá rẻ chỉ ký hóa đơn điện tử cấp mới

Với khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số giá rẻ cho cá nhân trong đơn vị ký dịch vụ công kho bạc.

10.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm giá 1.320.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

10.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm giá 1.320.000Đ

10.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm giá 1.320.000Đ

11.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm giá 1.760.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

11.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm giá 1.760.000Đ

11.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm giá 1.760.000Đ

12.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm giá 2.200.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

12.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm giá 2.200.000Đ

12.Chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm giá 2.200.000Đ

Bảng phí chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc cấp mới.

Bảng phí chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc cấp mới

Bảng phí chữ ký số giá rẻ cá nhân trong cơ quan ký kho bạc cấp mới.

Các dịch vụ có thể sử dụng chứng thực chữ ký số giá rẻ

Các dịch vụ có thể sử dụng chứng thực chữ ký số giá rẻ

Với công ty/ tổ chức đã có mã bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. -> Có thể đăng ký chương trình ưu đãi kép chữ ký số giá rẻ kèm phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH. -> Khuyến mãi chiết khấu tiền mặt + tặng thêm số tháng sử dụng cả hai dịch vụ.

13.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 1 năm phí chỉ 1.460.000Đ -> Thời gian sử dụng lên đến 18 tháng.

13.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 1 năm phí chỉ 1.460.000Đ

13.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 1 năm phí chỉ 1.460.000Đ

14.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 2 năm phí chỉ còn 2.081.000Đ -> Thời gian sử dụng lên đến 33 tháng.

14.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 2 năm phí chỉ còn 2.081.000Đ

14.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 2 năm phí chỉ còn 2.081.000Đ

15.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 3 năm phí chỉ còn 2.177.000Đ -> Thời gian sử dụng lên đến 48 tháng.

15.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 3 năm phí chỉ còn 2.177.000Đ

15.Chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 3 năm phí chỉ còn 2.177.000Đ

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói combo kèm vBHXH.

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói combo kèm vBHXH

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói combo kèm vBHXH.

Chứng thực chữ ký số giá rẻ ký bằng Token USB Viettel

Chứng thực chữ ký số giá rẻ ký bằng Token USB Viettel

Với đối tượng khách hàng là cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ có thể đăng ký sử dụng một trong hai loại dịch vụ ký bằng Sim CA hoặc dùng Token USB.

16.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 1 năm phí chỉ 399.000 -> Sử dụng trong 12 tháng.

16.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 1 năm phí chỉ 399.000

16.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 1 năm phí chỉ 399.000

17.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 2 năm phí chỉ 699.000 -> Sử dụng trong 24 tháng.

17.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 2 năm phí chỉ 699.000

17.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 2 năm phí chỉ 699.000

18.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 3 năm phí chỉ 999.000 -> Sử dụng trong 36 tháng.

18.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 3 năm phí chỉ 999.000

18.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA cấp mới 3 năm phí chỉ 999.000

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói cá nhân dùng Sim CA.

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói cá nhân dùng Sim CA

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói cá nhân dùng Sim CA.

Trường hợp khách hàng cá nhân sử dụng chứng thực chữ ký số giá rẻ ký bằng USB Token có thể tham khảo các gói sau.

19.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 1 năm phí 1.045.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng trong 18 tháng.

19.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 1 năm phí 1.045.000Đ

19.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 1 năm phí 1.045.000Đ

20.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 2 năm phí 1.391.500Đ -> Tổng thời gian sử dụng trong 33 tháng.

20.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 2 năm phí 1.391.500Đ

20.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 2 năm phí 1.391.500Đ

21.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 3 năm phí chỉ còn 1.188.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 45 tháng.

21.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 3 năm phí chỉ còn 1.188.000Đ

21.Chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 3 năm phí chỉ còn 1.188.000Đ

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói cá nhân dùng USB Token.

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói cá nhân dùng USB Token

Bảng phí chữ ký số giá rẻ các gói cá nhân dùng USB Token.

Khách hàng là cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số giá rẻ của Viettel hồ sơ cần những gì?

Trường hợp khách hàng là cá nhân đăng ký chữ ký số Viettel CA -> Chỉ cần cung cấp hình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hai mặt. Ký vào phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực số Viettel.

Với khách hàng là công ty đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel cần cung cấp những hồ sơ gì?

Hồ sơ áp dụng với khách hàng là công ty/ doanh nghiệp:

  • Scan giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản gốc.
  • Scan chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc của giám đốc công ty.
  • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel có ký tên đóng dấu công ty.

Trường hợp khách hàng là cơ quan/ tổ chức đăng ký dịch vụ chữ ký số giá rẻ Viettel cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng với khách hàng cơ quan/ tổ chức đăng ký chữ ký số Viettel gồm:

  • Hình giấy quyết định thành lập của cơ quan/ tổ chức.
  • Hình giấy quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
  • Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu cơ quan/ tổ chức.
  • Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chứng thư số Viettel có ký tên đóng dấu cơ quan.

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số đã hoặc sắp hết hạn. Khi đăng ký gia hạn dịch vụ cũng sẽ được ưu đãi gia hạn chữ ký số giá rẻ như khi đăng ký mới.

22.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 1 năm phí 957.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

22.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 1 năm phí 957.000Đ

22.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 1 năm phí 957.000Đ

23.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 2 năm phí 1.643.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

23.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 2 năm phí 1.643.000Đ

23.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 2 năm phí 1.643.000Đ

24.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 3 năm phí chỉ còn 1.890.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

24.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 3 năm phí chỉ còn 1.890.000Đ

24.Gia hạn chữ ký số giá rẻ doanh nghiệp dùng USB Token gói 3 năm phí chỉ còn 1.890.000Đ

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ các gói doanh nghiệp dùng USB Token.

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ các gói doanh nghiệp dùng USB Token

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ các gói doanh nghiệp dùng USB Token

25.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 1 năm phí 539.000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.

25.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 1 năm phí 539.000Đ

25.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 1 năm phí 539.000Đ

26.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 2 năm phí 989.000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.

26.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 2 năm phí 989.000Đ

26.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 2 năm phí 989.000Đ

27.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 3 năm phí 1.439.000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

27.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 3 năm phí 1.439.000Đ

27.Gia hạn chữ ký số giá rẻ công ty ký bằng Sim CA gói 3 năm phí 1.439.000Đ

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ các gói doanh nghiệp dùng Sim CA.

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ các gói doanh nghiệp dùng Sim CA

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ các gói doanh nghiệp dùng Sim CA.

28.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 1 năm phí 880.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

28.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 1 năm phí 880.000Đ

28.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 1 năm phí 880.000Đ

29.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 2 năm phí chỉ 1.650.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

29.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 2 năm phí chỉ 1.650.000Đ

29.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 2 năm phí chỉ 1.650.000Đ

30.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 3 năm phí chỉ còn 2.310.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

30.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 3 năm phí chỉ còn 2.310.000Đ

30.Gia hạn chữ ký số server giá rẻ ký hóa đơn điện tử gói 3 năm phí chỉ còn 2.310.000Đ

Bảng phí gia hạn chữ ký số server giá rẻ các gói ký hóa đơn điện tử.

Bảng phí gia hạn chữ ký số server giá rẻ các gói ký hóa đơn điện tử

Bảng phí gia hạn chữ ký số server giá rẻ các gói ký hóa đơn điện tử.

Với khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng dịch vụ chữ ký số cho cá nhân trong đơn vị đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá các gói gia hạn kho bạc.

31.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 1 năm phí 1.190.000Đ -> Thời gian sử dụng 12 tháng.

31.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 1 năm phí 1.190.000Đ

31.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 1 năm phí 1.190.000Đ

32.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 2 năm phí chỉ 1.630.000Đ -> Thời gian sử dụng 24 tháng.

32.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 2 năm phí chỉ 1.630.000Đ

32.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 2 năm phí chỉ 1.630.000Đ

33.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 3 năm phí chỉ còn 2.070.000Đ -> Thời gian sử dụng 36 tháng.

33.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 3 năm phí chỉ còn 2.070.000Đ

33.Gia hạn chữ ký số giá rẻ ký kho bạc 3 năm phí chỉ còn 2.070.000Đ

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ ký dịch vụ công kho bạc.

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ ký dịch vụ công kho bạc

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ ký dịch vụ công kho bạc.

Với khách hàng công ty đang sử dụng gói combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH đã hết hạn -> Khi đăng ký gia hạn gói combo sẽ được ưu đãi kép.

34.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 1 năm phí 1.008.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng 18 tháng.

34.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 1 năm phí 1.008.000Đ

34.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 1 năm phí 1.008.000Đ

35.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 2 năm phí chỉ 1.752.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng 33 tháng.

35.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 2 năm phí chỉ 1.752.000Đ

35.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 2 năm phí chỉ 1.752.000Đ

36.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 3 năm phí chỉ còn 2.037.000Đ -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 48 tháng.

36.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 3 năm phí chỉ còn 2.037.000Đ

36.Gia hạn chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH gói 3 năm phí chỉ còn 2.037.000Đ

Bảng phí gia hạn các gói chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH:

Bảng phí gia hạn các gói chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH

Bảng phí gia hạn các gói chữ ký số giá rẻ combo kèm vBHXH.

Trường hơp khách hàng là cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số đã hết hạn có thể tham khảo bảng giá các gói gia hạn giá rẻ.

37.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 1 năm phí 359.000Đ -> Sử dụng trong 12 tháng.

37.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 1 năm phí 359.000Đ

37.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 1 năm phí 359.000Đ

38.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 2 năm phí 629.000Đ -> Sử dụng trong 24 tháng.

38.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 2 năm phí 629.000Đ

38.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 2 năm phí 629.000Đ

39.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 3 năm phí 899.000Đ -> Sử dụng trong 36 tháng.

39.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 3 năm phí 899.000Đ

39.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA gói 3 năm phí 899.000Đ

Bảng phí các gói gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA.

Bảng phí các gói gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA

Bảng phí các gói gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Sim CA

40.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 1 năm phí 495.000Đ -> Tặng thêm 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 21 tháng.

40.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 1 năm phí 495.000Đ

40.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 1 năm phí 495.000Đ

41.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 2 năm phí 841.500Đ -> Tặng thêm 9 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 33 tháng.

41.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 2 năm phí 841.500Đ

41.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 2 năm phí 841.500Đ

42.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 3 năm phí 1.188.000Đ -> Tặng thêm 12 tháng -> Tổng thời gian sử dụng lên đến 48 tháng.

42.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 3 năm phí 1.188.000Đ

42.Gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng USB Token 3 năm phí 1.188.000Đ

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Token USB.

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Token USB

Bảng phí gia hạn chữ ký số giá rẻ cá nhân dùng Token USB.

Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ từ Viettel hồ sơ cần những gì?

Quý khách hàng có nhu cầu gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ Viettel. Chỉ cần ký vào phiếu yêu cầu gia hạn dịch vụ. Có thể ký online bằng Token USB đang sử dụng.

Khách hàng muốn đăng ký sử dụng hoặc gia hạn chữ kỳ số giá rẻ của Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ mới cũng như gia hạn từ nhà cung cấp Viettel. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài chương trình khuyến mãi dịch vụ chứng thực chữ ký số giá rẻ Viettel còn có ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ nào khác?

Chi tiết các chương trình khuyến mãi, ưu đãi mới nhất -> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ: https://dichvuvietteltelecom.com.

Đánh Giá

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204