24 Gói Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel 2022 Chính Hãng Cam Kết Rẻ Nhất Thị Trường

Hits: 39

Chương Trình Khuyến Mãi 24 Gói Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel 2022 Chính Hãng Cam Kết Rẻ Nhất Thị Trường Hiện Nay.

24 Gói Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel 2022 Chính Hãng Cam Kết Rẻ Nhất Thị Trường

24 Gói Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel 2022 Chính Hãng Cam Kết Rẻ Nhất Thị Trường

Quý khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng các loại dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel như Sim CA, Token USB, HSM Server…đã hoặc sắp hết hạn. -> có thể tham khảo 24 Gói Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel 2021 Chính Hãng Cam Kết Rẻ Nhất Thị Trường.

Cụ thể chương trình khuyến mãi của 24 gói gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA trong năm 2021 như thế nào?

Đối tượng khách hàng là cá nhân đang sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA.

1.Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 1 năm -> phí chỉ 359.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 1 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 1 năm

2.Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 2 năm -> phí chỉ 629.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 2 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 2 năm

3.Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 3 năm -> phí chỉ 899.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 3 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA gói 3 năm

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA.

Token USB Viettel

Token USB Viettel

4.Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 1 năm -> giá chỉ 495.000Đ -> Sử dụng trong 21 tháng.

Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 1 năm

Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 1 năm

5.Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 2 năm -> giá chỉ 841.500Đ -> Sử dụng trong 33 tháng.

Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 2 năm

Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 2 năm

6.Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 3 năm -> giá chỉ còn 1.188.000Đ -> Sử dụng trong 48 tháng.

Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 3 năm

Gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB gói 3 năm

Tổng hợp bảng giá các gói gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB:

Tổng hợp bảng giá các gói gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB

Tổng hợp bảng giá các gói gia hạn token Viettel cá nhân dùng USB.

Đối tượng khách hàng là doanh nghiệp/ tổ chức đang sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA.

7.Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 1 năm -> giá 539.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 1 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 1 năm

8.Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 2 năm -> giá 989.000Đ

Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 2 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 2 năm

9.Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 3 năm -> giá 1.439.000Đ

Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 3 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA gói 3 năm

Chữ ký số Viettel Số 1 thị phần

Chữ ký số Viettel Số 1 thị phần

Khuyến mãi các gói gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA:

Khuyến mãi các gói gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA

Khuyến mãi các gói gia hạn chữ ký số Viettel công ty dùng Sim CA

10.Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 1 năm -> phí thanh toán 957.000Đ.

Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 1 năm

Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 1 năm

11.Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 2 năm -> phí thanh toán 1.643.000Đ.

Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 2 năm

Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 2 năm

12.Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 3 năm -> phí thanh toán thực tế 1.890.000Đ.

Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 3 năm

Gia hạn token Viettel công ty dùng USB gói 3 năm

Ưu đãi các gói gia hạn token Viettel công ty dùng USB:

Ưu đãi các gói gia hạn token Viettel công ty dùng USB

Ưu đãi các gói gia hạn token Viettel công ty dùng USB.

Trường hợp công ty trước đây đăng ký sử dụng gói combo chứng thực chữ ký số Viettel CA và phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel vBHXH. -> Khi gia hạn sẽ được hưởng ưu đãi kép chiết khấu tiền mặt + tặng thêm số tháng sử dụng cả hai dịch vụ.

13.Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 1 năm -> phí chỉ còn: 1.008.000Đ -> Sử dụng trong 18 tháng.

Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 1 năm

Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 1 năm

14.Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 2 năm -> phí chỉ còn 1.752.000Đ -> Sử dụng trong 33 tháng.

Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 2 năm

Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 2 năm

15.Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 3 năm -> phí chỉ còn: 2.037.000Đ -> Sử dụng trong 48 tháng.

Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 3 năm

Combo gia hạn chữ ký số Viettel CA và vBHXH gói 3 năm

Bảng giá combo các gói gia hạn Viettel CA và vBHXH Viettel:

Bảng giá combo các gói gia hạn Viettel CA và vBHXH Viettel

Bảng giá combo các gói gia hạn Viettel CA và vBHXH Viettel

Các dịch vụ phổ biến có thể dùng chữ ký số Viettel CA

Các dịch vụ phổ biến có thể dùng chữ ký số Viettel CA

Trường hợp công ty sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử.

16.Gói gia hạn 1 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử -> giá 880.000Đ.

Gói gia hạn 1 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

Gói gia hạn 1 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

17.Gói gia hạn 2 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử -> giá 1.650.000Đ.

Gói gia hạn 2 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

Gói gia hạn 2 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

18.Gói gia hạn 3 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử -> giá 2.310.000Đ.

Gói gia hạn 3 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

Gói gia hạn 3 năm chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

Bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử:

Bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử

Bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Server Viettel chỉ ký hóa đơn điện tử.

dịch vụ chứng thực chữ ký Viettel đang cung cấp trên thị trường

dịch vụ chứng thực chữ ký Viettel đang cung cấp trên thị trường

Trường hợp khách hàng là công ty lớn sử dụng chỉ ký số Server Viettel cho thiết bị HSM.

19.Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 1 năm -> phí 4.900.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 1 năm

Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 1 năm

20.Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 2 năm -> phí 9.250.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 2 năm

Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 2 năm

21.Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 3 năm -> phí 13.200.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 3 năm

Gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 3 năm

Bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM.

Bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM

Bảng giá các gói gia hạn chữ ký số Server Viettel cấp cho thiết bị HSM.

Cuối cùng là khách hàng cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng chứng thực chữ ký số cho cá nhân ký dịch vụ công kho bạc.

22.Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 1 năm -> Giá: 1.190.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 1 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 1 năm

23.Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 2 năm -> Giá: 1.630.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 2 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 2 năm

24.Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 3 năm -> Giá: 2.070.000Đ.

Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 3 năm

Gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc gói 3 năm

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc các gói 1 năm 2 năm 3 năm:

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc các gói 1 năm 2 năm 3 năm

Bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel ký kho bạc các gói 1 năm 2 năm 3 năm.

Khách hàng là cá nhân đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel cần cung cấp những giấy tờ gì?

Với khách hàng là cá nhân đăng ký gia hạn dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel chỉ cần ký tên vào phiếu yêu cầu gia hạn hoặc có thể ký số bằng USB Token đang sử dụng.

Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp gia hạn chữ ký số Viettel hồ sơ cần những gì?

Với khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp đăng ký gia hạn dịch vụ chữ ký số Viettel có thể ký tên đóng dấu hoặc ký online bằng token USB vào phiếu gia hạn dịch vụ. Mẫu do Viettel cung cấp.

Sau khi gia hạn dịch vụ chữ ký số thành công thì khách hàng thanh toán tiền như thế nào? chuyển khoản hay tiền mặt?

Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên thực hiện gia hạn hoặc thanh toán chuyển khoản qua số tài khoản Tập đoàn Viettel:

Thông tin số tài khoản Tập đoàn Viettel để khách hàng thanh toán chuyển khoản:

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số tài khoản: 12010002202222

Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Khách hàng có nhu cầu đăng ký gia hạn chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký cấp mới chữ ký số Viettel hoặc gia hạn dịch vụ. -> Chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204 để được hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài chương trình khuyến mãi dịch vụ chữ ký số Viettel còn có những chương trình ưu đãi cho các dịch vụ nào khác?

Chi tiết các chương trình khuyến mãi, ưu đãi sản phẩm dịch vụ Viettel mới nhất xem tại trang chủ: https://dichvuvietteltelecom.com.

Đánh Giá

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204