24 Gói Chữ Ký Số Viettel 2022 Chính Hãng Giá Rẻ Nhất Hiện Nay

Hits: 31

Giới Thiệu 24 Gói Chữ Ký Số Viettel Chính Hãng Giá Rẻ Nhất Hiện Nay Trên Thị Trường Việt Nam.

24 Gói Chữ Ký Số Viettel 2021 Chính Hãng Giá Rẻ Nhất Hiện Nay

24 Gói Chữ Ký Số Viettel 2021 Chính Hãng Giá Rẻ Nhất Hiện Nay

1.Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 1 năm -> Giá chỉ 399.000Đ.

Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 1 năm

Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 1 năm

2.Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 2 năm -> Giá chỉ 699.000Đ.

Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 2 năm

Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 2 năm

3.Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 3 năm -> Giá chỉ 999.000Đ.

Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 3 năm

Gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Sim CA 3 năm

Tổng hợp bảng giá các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA.

Các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA

Các gói chữ ký số Viettel cá nhân dùng Sim CA

4.Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 1 năm -> Giá 1.045.000Đ.

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 1 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 1 năm

5.Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 2 năm -> Giá 1.391.500Đ.

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 2 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 2 năm.

6.Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 3 năm -> Giá 1.188.000Đ.

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 3 năm

Chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng USB Token gói 3 năm

Bảng giá các gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Token USB.

các gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Token USB

các gói chữ ký số Viettel cá nhân ký bằng Token USB

7.Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 1 năm -> phí 599.000Đ.

Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 1 năm

Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 1 năm

8.Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 2 năm -> phí chỉ 1.099.000Đ.

Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 2 năm

Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 2 năm

9.Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 3 năm -> phí chỉ còn 1.599.000Đ.

Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 3 năm

Gói chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA 3 năm

Bảng giá các gói chứng thực chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA:

các gói chứng thực chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA

các gói chứng thực chữ ký số Viettel công ty ký bằng Sim CA

10.Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 1 năm -> Giá 1.826.000Đ

Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 1 năm

Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 1 năm

11.Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 2 năm -> Giá 1.369.000Đ.

Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 2 năm

Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 2 năm

12.Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 3 năm -> Giá chỉ còn 2.020.000Đ

Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 3 năm

Dịch vụ chữ ký số Viettel doanh nghiệp ký bằng Token USB 3 năm

Bảng giá các gói chứng thực chữ ký số Viettel công ty ký bằng USB Token:

Bảng giá các gói chứng thực chữ ký số Viettel công ty ký bằng USB Token

Bảng giá các gói chứng thực chữ ký số Viettel công ty ký bằng USB Token

13.Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 1 năm -> Giá 4.900.000Đ

Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 1 năm

Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 1 năm

14.Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 2 năm -> Giá 9.250.000Đ.

Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 2 năm

Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 2 năm

15.Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 3 năm -> Giá 13.200.000Đ.

Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 3 năm

Chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM gói 3 năm

Bảng giá tổng hợp các gói chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM:

Bảng giá tổng hợp các gói chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM

Bảng giá tổng hợp các gói chứng thực chữ ký số server Viettel cấp cho thiết bị HSM

16.Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 15 tháng -> phí 550.000Đ

Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 15 tháng

Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 15 tháng

17.Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 24 tháng -> phí 880.000Đ.

Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 24 tháng

Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 24 tháng

18.Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 36 tháng -> phí chỉ còn 1.650.000Đ.

Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 36 tháng

Chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử gói 36 tháng.

Bảng Giá các gói chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử:

Bảng Giá các gói chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử

Bảng Giá các gói chữ ký số HSM Viettel ký hóa đơn điện tử

Trường hợp công ty/ cơ quan/ tổ chức đã có mã bảo hiểm xã hội có thể đăng ký gói combo hai dịch vụ Viettel CA và vBHXH Viettel đồng thời. -> Được hưởng ưu đãi kép tặng thêm số tháng sử dụng và chiết khấu tiền mặt trực tiếp.

19.Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 1 năm -> Tặng thêm 6 tháng   -> Chỉ còn: 1.460.000Đ.

Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 1 năm

Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 1 năm

20.Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 2 năm -> Tặng thêm 9 tháng   -> Chỉ 2.081.000Đ.

Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 2 năm

Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 2 năm

21.Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 3 năm -> Tặng thêm 12 tháng  -> Chỉ còn 2.177.000Đ.

Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 3 năm

Combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH Viettel gói 3 năm

Tổng hợp các gói combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH cấp mới.

các gói combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH cấp mới

các gói combo chữ ký số Viettel CA và vBHXH cấp mới

Với khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cá nhân trong đơn vị ký dịch vụ công kho bạc:

22.Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm ->  Phí: 1.320.000Đ.

Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm

Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 1 năm

23.Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm ->  Phí: 1.760.000Đ.

Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm

Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 2 năm

24.Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm ->  Phí: 2.200.000Đ.

Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm

Chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc gói 3 năm

Bảng phí các gói dịch vụ chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc:

phí các gói dịch vụ chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc

phí các gói dịch vụ chữ ký số Viettel cho cá nhân trong cơ quan ký kho bạc.

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel cần cung cấp những giấy tờ gì?

Hồ sơ áp dụng với doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel CA:

  1. File scan hoặc hình chụp chứng minh thư nhân dân của giám đốc doanh nghiệp.
  2. File scan hoặc hình chụp giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ chữ ký số Viettel có ký tên đóng dấu doanh nghiệp.

Trường hợp công ty đang sử dụng dịch vụ chữ ký số do Viettel cung cấp. -> Đã hết hạn sử dụng -> Chỉ cần đăng ký gia hạn dịch vụ.

Khách hàng đăng ký dịch vụ chữ ký số Viettel thanh toán tiền như thế nào? thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?

Quý khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên kinh doanh hoặc thanh toán chuyển khoản vào số tài khoản Tập đoàn Viettel.

Thông tin số tài khoản Viettel để doanh nghiệp thanh toán chuyển khoản:

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội.

Số tài khoản: 12010002202222

Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Khách hàng có nhu cầu đăng ký chữ ký số Viettel có thể liên hệ số điện thoại nào?

Quý khách hàng cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel chỉ cần liên hệ số Hotline Tổng đài chữ ký số Viettel 0982204204 để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ nhanh chóng.

Ngoài chương trình khuyến mãi chữ ký số Viettel giá rẻ chính hãng 2022 Viettel còn có những chương trình ưu đãi cho các dịch vụ nào khác?

Các dịch vụ Viettel có thế mạnh đang cung cấp được nhiều đối tượng khách hàng doanh nghiệp lựa chọn sử dụng như:

  1. Chương trình khuyến mãi đăng ký sim doanh nghiệp Viettel với các gói siêu ưu đãi không giới hạn.
  2. Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel giá rẻ cho công ty đăng ký mới. Với doanh nghiệp đang sử dụng Viettel CA đã hoặc sắp hết hạn có thể tham khảo bảng giá gia hạn chữ ký số Viettel CA giá rẻ nhất thị trường.
  3. Một dịch vụ khách hàng thường đăng ký cùng với hóa đơn điện tử là phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH Viettel. -> Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá BHXH Viettel đa dạng các gói cước.
  4. Trường hợp công ty/ tổ chức sử dụng dịch vụ phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Viettel đã hết hạn. Có thể tham khảo bảng giá gia hạn vBHXH Viettel mới nhất.
  5. Với khách hàng có nhu cầu lắp đặt camera Viettel để giám an ninh có thể tham khảo bảng giá.

Chi tiết các sản phẩm, dịch vụ cũng như chương trình khuyến mãi mới nhất. -> Quý khách hàng có thể xem tại trang chủ: https://dichvuvietteltelecom.com.

5/5 - (8 bình chọn)

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG!

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị Viettel.

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI BIDV

Tên tài khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số tài khoản: 12010002202222 Tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

SỐ TÀI KHOẢN VIETTEL TẠI MB BANK

Tên Tài Khoản: Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội. Số Tài Khoản: 0514100062201. Tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội.
Contact Me on Zalo
0982204204